Beursanalyse 31/08/2019

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

 

DE TARIEVEN-OORLOG : China plaatst tegenzet…. 

  • De aanloop naar de G20-top in Osaka op 28-29 juni dreef de beursindexen naar recordhoogtes.
  • Begin aug. sprongen de onderhandelingen af en president Trump dreef de druk op door met 10% tariefverhoging te dreigen op de resterende 350 miljard import vanaf 1 sept. 
  • China reageerde met 1ste tegenzet : op 6 aug komt onmiddellijk een devaluerende beweging van de renminbi en een ban op de – voor Trump gevoelig liggende –  Amerikaanse landbouwproducten. De markten reageerden met bloedrode indexen en de VIX (=beursvolatiliteit) schoot van 17 naar 25.
  • Op 31 juli beleefden we ook al een “onzeker moment”. De Federal Reserve verlaagde voor het eerst in jaren de KT-bankenrente met -0.25% als “voorzorgsmaatregel voor komende mogelijke groeivertragingen”. Was dit al een teken aan de wand voor wat enkele dagen later al werkelijkheid werd in de rollercoaster van augustus?
  • De kans is groot dat we sedert begin augustus een historische ommekeer meemaken. De ongeziene beursstijging naar steeds nieuwe recordhoogten zou wel eens een flinke knauw kunnen krijgen.
  • Op de eerste “oorlogsdag” (ma 6 aug) konden we met de clubportefeuille al 10% incasseren door met dubbele positie te shorten op de VIX  en door een geselecteerde goudmijn én een zilvermijn te blijven aanhouden.
  • Op 13 aug stelt Trump de tariefverhoging van 10% uit tot 15 dec. wat de beurzen even laat herademen. Maar al vlug doemt het oude “spook” van de “rente-inversie” Het fenomeen waarbij de KT-rente hoger dreigt te worden dan de LT-rente, is meestal een voorloper van een mogelijke komende recessieperiode. Dit verschijnsel is maar geldig voor renteniveaus boven 4% en niet in geval van de huidige 1.5%.
  • Alle continenten laten momenteel verliezen optekenen van 6 à 9% sedert de laatste top van eind juli.
  • China doet 2de tegenzet : 10% op 75 miljard$ Amerikaanse importgoederen vanaf 1 sept. Trump lapt nog 5% bij op de 10% en 25% taksen.
  • Toch hervatten de besprekingen in september en is er op dit ogenblik een beetje hoop, zodat de beursindexen terug wat herleven.
  • Heel belangrijk wordt de volgende bijeenkomst van de Federal Reserve op 18 sept. Hier wordt beslist of de rente nog verder wordt afgebouwd met 0.25 of 0.50%. Een flinke hap eraf kan de markt een nieuwe boost geven.
  • Dit alles verhindert echter niet dat de belegger momenteel dagelijks zijn portie “volatiliteit” te slikken krijgt en regelmatig op het verkeerde been wordt gezet. Het zijn niet meer de economisch regels die gelden, maar we de grilligheid van de internationale politiek (zeg maar : Trump-tweets)

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

De beursindexen worstelen tussen de M200 en hun M50. We kenden een positieve week na de G7 en door de mogelijke hervatting van de tariefonderhandelingen.

De kans is groot dat we een opwaartse doorbraak doorheen de M50 zien in de komende week. Toch zullen de markten eerst nog de aangekondigde tariefverhogingen moeten verwerken.

Zowat alle sectoren vonden de weg naar boven, met de technologiewaarden op kop.

Volgens de Methodiek krijgen we in zowat alle sectoren nipt nog geen instapsignaal. Daarvoor moeten de indexen nog 1 % hoger noteren. De doorbraak doorheen de M50 is een noodzakelijke voorwaarde voor de instap. Zolang we onder de M50 evolueren is de daaltrend van augustus nog niet gebroken. Dit geldt ook voor de VIX-ETF.

Advies : wachten tot de doorbraak door de M50 er effectief komt.

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

Goud en zilver reageren ditmaal als “vluchtheuvel”. Het goud steeg 19% en het zilver 24% sedert begin juni en die tendens blijft aanhouden. De goudmijnen haalden 43% en de zilvermijnen 36% in die zelfde periode. De stijging wordt momenteel echter geremd, nu de beursindexen weer hun opmars lijken te hernemen. Alle clubleden hebben een lijst ontvangen met een 25 tal edelmetaal-mijnen, om daaruit een beste keuze te maken.

Waterstof blijft al 2 maanden horizontaal rond zijn M50. Na 13% daling lijkt Uranium te bodemen. De industriële grondstoffen als koper, staal  en aluminium pogen na een zware correctie terug omhoog te kijken, nu de markten misschien zouden hernemen in september.

Advies : zilver- en goudmijnen behouden; nog geen instapsignaal voor de industriële grondstoffen en waterstof

Domein3 : Energie : Olie en gas

De energiegrondstoffen blijven kwakkelen door de minder goede vooruitzichten van de tarievenoorlog:

Olie  : komt maar niet opwaarts los van zijn M50. Beter verdere evolutie afwachten.

Gas : verkeert al sedert nov 2018 in een voortdurende daalfase. Elke poging om door zijn dalende M50 te breken mislukt. De VS kan gretig profiteren van zeer lage energieprijzen.

Zon-energie : de sector-ETF is sedert april al 30% gestegen en blijft nog altijd mooi evenwijdig boven zijn M50 evolueren.

Domein4a : Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao, tarwe, mais en de globale tracker  zaten in mei in de lift en kwamen  door een stijging van 15% boven hun M50. De oorzaak lag bij een minder goed oogstseizoen in de VS door de overvloedige regens. Nu is die top voorbij. De prijzen zakten sedertdien al met 14%, waarvan 6% door de China-ban.

Koffie was in mei-juni 20% gestegen, maar zakte in juli-aug volledig terug.

Besluit : In dit domein kan sedert eind mei weinig rendement gehaald worden.

Domein4b : Cannabis

Alle grotere aandelen zitten in een matige tot flinke daaltrend. Beter wachten momenteel op de volgende rally, misschien in oktober na de “Cannabis Capital Conference” (22 okt Chicago)?

Domein5 : Obligaties

De LT-rente (10jaar Am Treasury Bond)(zie grafiek) zakte sedert nov18 van 3.25% naar 1.5%, omwille van de ommekeer van rentepolitiek van de Fed. Daardoor stegen de obligaties in die laatste 4 maanden krachtig met 20%. Meer beleggers verlaten de zwakkere onstabiele aandelen en kopen meer obligaties in de sterke dollarmunt.

Door de sterke daling van de LT-rente ontstaat zo een “rente-inversie” met de KT-rente, die normaal nu ook boven de 1.5% tekent. Aangezien een “inversie” alleen negatieve  gevolgen heeft bij hogere rente (>4%) hoeven we ons geen zorgen te maken voor de “voorspelling van een nakende recessie”.

Domein6 : Valuta

De pink-tracker op de bitcoin bereikte zijn top in juni en verkeert nu in een daaltrend, die zich zelfs doorzet in een neerwaartse doorbraak.

Even rees de vraag of de politiek van dalende rente de bitcoin kan omhoog stuwen. De laatste evolutie lijkt die bewering te ontkrachten.

Bitcoin langs de zijkant laten!

Domein7 : Groeilanden

Alle groeilanden krijgen ferme klappen door de beginnende tarievenoorlog. Dit zal ook onherroepelijk een negatieve invloed hebben op de economische wereldgroei.

Na de val van begin aug vertonen de China-ETF’s terug een stijgneiging, maar blijven nog altijd onder hun M50. Een vrij gelijkaardig patroon merken we ook bij vele groeilanden zoals Indië, Brazilië en Rusland.  Om de groeilanden vanuit de “diepte” terug te laten opstijgen is een echte ontspanning nodig op de “tarieven-tafel”. Gelukkig blijft de LT-rente heel laag, maar de duurder worden dollar maakt de oude schulden “hard”.

Advies : wachten hier; eerst de grafieken dichter bij de M50 laten komen…

Domein8 : VIX

De VIX zakte begin juli in het “stabiele rustige beleggingsgebied onder de 15”.

Dit was een prachtige periode om met succes te shorten op de VIX-trackers.

De VIX-tracker – de rendementskampioen van het VCIB – haalde in juni-juli d.m.v. een short-trade 22%.

MAAR: De VIX verkeert sedert eind juli in een echte “trend-storm” : we zien 3 opmerkelijke stijgingen en dalingen, met heel heftige “angst-reactie-dagen” (bv op 12, 14 en 23 aug zien we dag-stijgingen van 20 à 30% ). We vertoeven in het “onrust-gebied” tussen de 18 en 22.

Het minste negatieve of positieve nieuws uit de “tarievenhoek” of uit de “rente-hoek” doet de VIX-ETF gekke sprongen maken, waardoor je telkens op het verkeerde been wordt gezet.

Dergelijke “rollercoaster” is vrij moeilijk onder controle te houden en leidt niet altijd tot winsten. Eénmaal we consistent terug onder de 18 zakken is “shorten” meer betrouwbaar. Ook hier best nog geduld oefenen tot de beursangst wat verder zakt.