Deel 1 – de beursopleiding

Sessie 1 : “De basisbegrippen van de Technische Analyse” 

• TA : betrouwbare grafische signalen zonder emotie
• Waarom en wanneer TA gebruiken? Wat kan TA en wat kan TA niet?
• De 3 basis-axioma’s van TA
• Soorten prijs-kurve : lijn- en staafgrafiek, candlesticks, renko, OX
• Weerstanden en steunlijnen – Gaps
• Signalen via trendlijnen
• Betere signalen via gemiddelden-lijnen (Moving Average) (death-cross en golden-cross) 
• Hoe je via de kruising van specifieke gemiddelden de eerste basissteen legt van de VCIB-Methodiek
• Betekenis van de 50-daagse als tweede basissteen van de VCIB-Methodiek
• Betekenis van de 20-daagse met de Bollingerbands als toepassing
• De Fibonacci-retracements – het getal « phi »
• koersfiguren (toppen, dalen, driehoeken, kop-schouders, kom, vlag)
• Toepassing op beursindexen, aandelen en ETF’s

Er wordt veelvuldig verwezen naar 10 sites met interessante TA-documentatie
Deze eerste sessie start met de elementaire basisprincipes, speciaal voor de beginners maar is ook een goede herhaling voor de reeds ervaren belegger.
In de tweede sessie wordt reeds heel wat dieper gegaan in de materie, om ook de meer ervaren analist aan te spreken.
Alle theorie wordt stelselmatig ingeoefend met praktijkoefeningen op aandelen, ETF’s en alle mogelijke prijscurven (commodities als petroleum, goud, graan, obligaties, valuta’s enz) en indexen “van de dag zelf”. 
De cursist ontvangt vooraf de integrale PowerPoint-voorstelling van 200 pagina’s.

Sessie 2 : Technische analyse: indicatoren instellen en signalen genereren: 

Sessie 2 : De Indicatoren
• Overzicht
• Hoe bouw je een indicator? Als voorbeeld : de MACD : Moving Averages Convergence Divergence
• Parabolic SAR : hoe een indicator je ook op het verkeerde been kan zetten!
• DMI
• RSI : hoe je de gevoeligheid van een indicator bij sleutelt via de parameter en zo de derde basissteen legt van de VCIB-Methodiek 
• RoC
• Stochastics met speciale parameters : vierde basissteen van de VCIB-Methodiek
• Volume-indicatoren
• Toepassing op beursindexen, aandelen en ETF’s
• Nabeschouwing : Elliott Waves en 10 sterke sites met theoretische en praktische Technische Analyse

Sessie 3 : Alles over ETF’s (trackers of beursfondsen)
De ETF’s of “Exchange Traded Funds” (Fondsen die flexibel op de beurs verhandeld worden zoals aandelen) vonden pas in de laatste decade hun opgang en zijn een ware revolutie in de wereld van de particuliere belegger. De ETF’s combineren de eigenschap van spreiding en stabiliteit van een aandelenfonds met de flexibiliteit en de verhandelbaarheid van een aandeel. Door de dagelijkse continue beursnotering kan de online-belegger – zonder de winst-rovende tussenkomst van grootbanken – zelf thuis ETF’s kopen en verkopen. Handelen in ETF’s gebeurt aan uiterst lage beurskosten (zoals bij gewone aandelen) omdat deze fondsen geen dure fondsbeheerders nodig hebben. Het rendement is ook altijd gegarandeerd gelijk aan de beursindex, wat van een gewoon fonds niet altijd kan gezegd worden.
Het VCIB brengt een uitgebreide cursus over het gebruik, de selectie en de werking van dit sterk opkomend beleggingsinstrument.
• oorsprong, uitgifte en werking van de ETF’s
• de unieke voordelen en de specifieke risico’s van ETF’s
• portefeuille-strategieën : opzetten van kleine tot heel grote beleggingsportefeuilles
• Selectie van de best renderende ETF’s via de specifieke VCIB-filter-algoritmen in de diverse beleggingsdomeinen : indexen, sectoren, landen, grondstoffen als olie en gas, industriële metalen, edelmetalen, landbouwgrondstoffen, valuta’s, obligaties en volatiliteitsindexen. Deze selectielijsten zijn goud waard voor de kleine belegger.
• Hoe gebruik maken van de ETF’s bij dalende beurs (short of inverse trackers)?
• Het inzetten van niet-Europese ETF’s en de PRIIB-regels.
• De ETCommodities : de particuliere belegger treedt binnen in de wereld van de grondstoffen
• De essentiële verschillen in de prijsvorming van een ETF en een aandeel.
• De risico’s van een “Exchange Traded Fund” en een “Exchanged Trades Note”
• Praktische regels om met ETF’s betrouwbaar en succesrijk te beleggen.
Sessie 4 : De VCIB-Methodiek2020 en de VIX-Methodiek

Het principe van “trendbeleggen” : beleggen binnen de enkelvoudige periodieke trend – “the trend is your friend” – biedt de grootste zekerheid in het beursklimaat sedert 2000.

• “Lange termijn” is de som van meerdere “korte termijn perioden”.
• De investeringswaarde kiezen binnen de ETF’s van de 8 VCIB-beleggingsdomeinen : altijd 16 mogelijkheden om trend te detecteren (= 8 domeinen x 2 richtingen (long en short))
• Investeringswaarden kiezen binnen de duidelijk stijgende of dalende aandelen, geselecteerd door de VCIB-filter-algoritmen

A. De technische analyse van de trends : beleggen in opwaartse én neerwaartse richting van de trends
• Ongewoon voor de klassieke belegger : “short gaan” of “neerwaarts beleggen” of gebruik maken van een inverse ETF.
• De juiste grafiek kiezen : staaf of kaars
• Instellingen van de grafieken op Stockcharts.com om de Methodiek toe te kunnen passen.
• De Methodiek :
• de 4 grafische signalen die gelijktijdig éénduidig de juiste dag aanduiden om aan te kopen bij het begin van de stijgende trend (of te verkopen bij dalende trend)
• de 4 grafische signalen die gelijktijdig éénduidig de juiste dag aanduiden om aan te verkopen bij het einde van de stijgende trend (of te kopen bij dalende trend)
• Praktische oefeningen op vele gewone en bijzondere situaties

B.De fundamentele analyse van de trends : hoe beter de oorzaak van de trend kent hoe juister je het einde van de trend kan inschatten!
• De 4 belangrijkste oorzaken of “drivers” van een trendbeweging
• De voornaamste “drivers” van elk van de 8 VCIB-investeringsdomeinen
• Het onvoorspelbare en onberekenbare aspect van de “events” of “gebeurtenissen”

De basisregel van de VCIB-Methodiek :
• De verliezen kan je door zelf in te grijpen voor elke trade heel beperkt houden
• De winsten laat je maximaal aangroeien door in te stappen in het begin van de trend – volgens de signalen van de Methodiek- en uit te stappen wanneer de trend juist gaat keren – eveneens volgens de signalen van de Methodiek.

Sessie 5 : Fundamentele Analyse : sectorrotatie en financiële parameters
 • Hoe een bedrijfsbalans leren lezen en analyseren?
 • Hoe de Winst en Verliesrekening interpereteren?
 • Verschil liquiditeit -solvabiliteit
 • Current ratio; Quick Ratio
 • Rentabiliteit van eigen vermogen
 • Winst per aandeel: EPS
 • De Boekwaarde
 • De intrinsieke waarde
 • Dividend pay-out ratio
 • Dividendrendement (yield)
 • De “Debt to Equity” ratio
 • Return On Equity (ROE)
 • Volatiliteitsratio (Beta)
 •  
 • Het zoeken naar de “drivers”, (“vectoren” / “motoren”/ “factoren”) die aan de basis liggen van de heersende of veranderende trend in elk van de 8 beleggingsdomeinen
 • Van de cursus naar de praktijk
Sessie 6 : 

1) Werken met CfD’s (Contract for Difference) + lijst ETF onder CfD-modus

2) SCTR : StockCharts Technical Ranking (het kaf van het koren scheiden!)
3) Screening formules voor aandelen en ETF’s

4) Risico-beheer : hoe verliezen beperken en het kapitaal vrijwaren?
5) Money-Management : welk deel van je kapitaal op welke trades?
6) Interessante beursites voor beleggingsinformatie
7) Hoe werken met beleggingsplatformen op internetbanken?
8) De dagelijkse praktijk : zelf aan de slag!