De unieke leden-begeleiding

Dank zij de intense interne werking van het VCIB staan de leden er nooit alleen voor met hun beursbeleggingen en krijg je zo op continue wijze de nodige aan-en verkoopsignalen en desbetreffende analytische én fundamentele beursinformatie :

  1. DAGELIJKS ontvangen de leden de “NOTULEN VAN HET EXECUTIEF COMITEE”: Dagelijks overleggen 3 clubverantwoordelijken over de te nemen beslissingen in de clubportefeuille. Die 3 zienswijzen en de daaruit volgende actie – in overeenstemming met de VCIB-Methodiek- wordt elke dag – minstens 30 min voor het sluiten van de beursdag – naar alle leden doorgestuurd, waarbij ook de stand van de lopende beleggingswaarden wordt toegevoegd. Zo kan elk lid dagelijks aan de hand van deze info de nodige maatregelen nemen in zijn eigen persoonlijke portefeuille. Dit is een unieke ondersteuning in het individueel beursbeleggen.

2. PORTEFEUILLE-SIGNAAL via het Lynx-platform : wie een eigen persoonlijke effectenportefeuille aanhoudt bij Lynx-Gent (Interactive Brokers) krijgt telkens een ogenblikkelijk signaal (onder tab. “ideeëncentrum”) over elke transactie die in de VCIB-club-portefeuille wordt uitgevoerd. Hij heeft ook zicht op de openstaande en vroegere gesloten posities van de VCIB-clubportefeuille

3. Het “VCIB-SIGNAAL” (ruim 15 pag.)  wordt – in een persoonlijke email – om de 7 à 10 dagen  naar de rechthebbende leden doorgestuurd met :

  1. Een analyse van de 4 voornaamste ”market-drivers” : de dollarindex, de VIX of volatiliteit, de rente-evolutie en de Chinese muntpositie.
  2. Een adequate  technische en korte fundamentele analyse van elk van onze 8 VCIB-beleggingsdomeinen :beursindexen en sectoren, energie  (olie en gas), edelmetalen (zilver en goud), landbouwgrondstoffen, obligaties, valuta(€/$+bitcoin), (groei)landen en VIX-trackers. Zo wordt u telkens (infeite vooraf!) verwittigd wanneer zich een optimale instapsituatie voordoet in één van de acht beleggingspolen. Deze beursanalyse vindt je ook terug op de VCIB-website : https://www.vcib.be/blog/ . Deze interne informatie kan iedereen consulteren, maar dan zonder de “tickers” van de beleggingswaarden.
  3. 4 selectielijsten van de beste ETF’s en “small, mid- en large caps”-aandelen. Hierop steunend, worden ook de clubbeslissingen genomen voor de aan- en verkopen in de clubportefeuille.

4. WERKVERGADERINGEN : ongeveer een  week vooraf ontvangt elk lid een uitnodiging naar de komende werkvergadering in de verschillende provincies. In de werkvergaderingen worden ook diepgaande fundamentele analyses gemaakt van de trendevolutie, de beleggingspolen, de optimale valutakeuze en de oorzaken (“marketdrivers”) van de marktbewegingen (op korte én lange termijn). Hier worden ook de scanning-formules toegepast om de beste beleggingswaarden te vinden die voldoen aan de analytische regels van de VCIB-Methodiek. Ook worden de basisregels en de eventuele verfijningen van de VCIB-Methodiek uiteengezet om de leden perfect te informeren over onze systematische beleggingswijze. In elke werkvergadering wordt telkens ook één belangwekkend actueel onderwerp of thema uiteengezet en besproken. De leden bekomen een reductie van 10€ op de gewone meeting-deelnameprijs van de locatie.

5.TRACKER VAN DE SESSIE : in elke werkvergadering (Kuurne, Oostakker, Kontich, Lummen en Asse) wordt door de leden de “tracker of ETF” gekozen die op korte termijn het meest kans maakt op een lucratieve “trade”. Bij het verlaten van de vergadering, weet elk lid welke beleggingswaarden op dat moment het aantrekkelijkst zijn!

6. SCANNING-PROGRAM : een krachtig scanning-program (voor iedereen toegankelijk op internet) laat toe die ETF’s of aandelen te selecteren die perfect voldoen aan de aan- of verkoopregels van de “VCIB-Methodiek2020”. Deze lijsten worden ook toegevoegd aan de wekelijkse VCIB-SIGNAAL-info.

Deze complete clubformule met intensieve online communicatie moet elk lid de nodige rugsteun en klankbord geven om individueel zijn persoonlijke beursbeleggingen met succes te kunnen uitvoeren.