Club geschiedenis

 Van start tot heden : doorheen een kwarteeuw dolle beursjaren…

 

1999 : de bron :  toen de huidige voorzitter Pierre Van der Vennet – na een succesvolle businessdecade in Moskou – een behoorlijk zakenkapitaal wilde plaatsen bij enkele vermogensbeheerders, schrok hij van het minuscule  haalbare rendement dat ze beloofden en zeker nog meer van de dure beheerskosten van die toenmalige grootbanken.  Wat je zelf doet doe je meestal beter… dus dan maar zelf beleggen!
Samen met een Rotary-vriend-beursmakelaar werden de eerste stappen op de beursvloer gezet. Het was toen nog de tijd van de fax, van weinig grafieken, minstens anderhalve dag wachten op resultaten, in één woord : de “goede oude trage tijd”.  Die beginperiode leverde bovendien wel schitterende resultaten op, want we zaten toen volop in de “dot-com”-hype waarin de ICT-aandelen ongelooflijk hoge toppen scheerden. Dank zij heel  elementaire voorzichtigheid  slaagde Pierre erin om de daarna volgende beurscrash van 2000/2001 te vermijden en zijn flink aangegroeid beurskapitaal veilig te stellen.
2003 : het internet-tijdperk : Na de recessie van 2001 tot 2003 openbaarde zich plots een “nieuwe tijd” : het internet-tijdperk. Vanaf nu kon de belegger beschikken over tonnen grafieken en kon hij rechtstreeks handelen op de beurs via het digitaal-platform van de eerste internetbanken. Dit opende ongeziene mogelijkheden voor de particuliere belegger.

2006 : Stichting van de VCIB-club : Pierre belegde eerst een tijd alleen. Als burgerlijk ingenieur, mathematisch sterk in technische analyse van beursgrafieken en ondertussen al een doorwinterde trend-trader, slaagde hij erin begin 2006 een groep van geïnteresseerde beleggers samen te brengen in een clubverband.
De club was van in het begin een centrum van zoekers, die telkens wisten mee te springen met de hype van het moment, zoals de alternatieve energie-aandelen in 2006 en 2007.

2008 : de eerste beurscrisis wordt een opportuniteit : Toen eind 2007 in de VS de huizencrisis uitbrak en eind 2008 de grote financiële crisis zich uitdiepte was het VCIB er onmiddellijk bij om – als allereerste club in Vlaanderen – met ETF’s te werken. Dank zij de dubbel-short-trackers (invers beleggen) haalde de club  +40% rendement in oktober 2008, terwijl de beurs -20% kelderde. Dit ongeziene resultaat was dan ook de basis voor de uitbreiding van de club om reeds in 2010 een volledig dekkend netwerk van werkclubs uit te bouwen in elk van de Vlaamse provincies.

2010 : zoeken naar “methodisch” beleggen : Van bij het begin werd er gezocht naar een systematische manier van beleggen, zonder de gevreesde beursemotie. Gedurende jaren werkten de knapste koppen van de club aan de ontwikkeling van die beleggingsmethodiek om – via trendbeleggen op kortere periodes – met redelijke betrouwbaarheid een jaarrendement van 20% te halen. Die binnen de club ontwikkelde “VCIB-Methodiek” verschaft – via grafische analyse – betrouwbare én éénduidige aan- en verkoopsignalen aan het begin en het einde van elke heersende trendbeweging
2012 – 2017 : de periode van de “dubbel-trackers” : vanaf de start van de club boden zich heel wat geïnteresseerden die nog geen of weinig beurservaring hadden en die in de club de knepen van het vak wilden leren. Daarom werd toen het “Beurs-Atelier” vorm gegeven om neofieten – zowel clubleden als buitenstaanders – een grondige opleiding te geven om in hun eigen persoonlijke portefeuille een goed resultaat te behalen. Tot op heden hebben in al die jaren meer dan duizend Vlamingen in het VCIB hun beursopleiding gekregen. De zeer democratische VCIB-cursussen kunnen met  verve de vergelijking doorstaan met de dure – meestal buitenlandse – financiële opleidingen die momenteel in de markt worden aangeboden.
Op één vlak steekt het VCIB torenhoog uit boven alle andere beursclubs en -opleidingsdiensten, nl door zijn continue follow-up. De club is er in geslaagd om een ogenblikkelijk verwittigingssignaal te realiseren naar elk van zijn leden, telkens er een aan- of verkoop plaats grijpt in de clubportefeuille. Dit is gesneden brood voor de belegger! Het geheel van waardenopvolging was nog vrij eenvoudig omdat het VCIB zich hoofzakelijk specialiseerde in ETF’s met hefboom2 (“dubbel-trackers”) uit 8 beleggingsdomeinen
2018 : werken met groei-aandelen : dat jaar bracht een grote ommekeer in de manier van beleggen van het VCIB. Aangezien Amerikaanse ETF’s door de PRIIB-regels niet meer beschikbaar gesteld werden aan de particuliere beleggers in Europa, werden we gedwongen tot andere handelingen in de portefeuille. Voortaan werkten we niet meer rechtstreeks op de beurs maar via CfD-modus (Contract for Difference), waardoor we konden voortwerken met single-ETF’s (geen hefboom2 meer) en meteen ook de beurstaksen vermijden. Hiervoor waren we ook verplicht om van Binckbank naar de Lynx-broker over te stappen. Om een voldoende rendement te bereiken werd ook de volle kaart getrokken van de aandelen, naast de ETF’s.
We stonden nu voor een nieuwe opgave : de beste aandelen selecteren uit vele duizenden! Hiervoor ontwikkelden we toen – in versneld tempo-  ingenieuze computeralgoritmen, die ons momenteel toelaten de meest geschikte waarden te filteren in 12 beleggingsdomeinen. Zo’n 2 à 3 maal per maand wordt een lijst van de meest geschikte aandelen en ETF’s naar de leden gemaild. Door een doorgedreven studie van de sectorrotatie halen we telkens de aandelen uit de 3 best “trendende” beleggingsdomeinen.
Je merkt dat het VCIB zich door de jaren heen heeft ontwikkeld tot een echte “internet-club”, waar alle informatie snel via het web aan de clubleden ter beschikking wordt gesteld. Het sociaal aspect vinden we vooral terug in de maandelijkse werkvergaderingen en de studieteams.
Een andere opmerkelijke vaststelling is het verjongen van het publiek : meer en meer – vooral technisch onderlegde – jongeren volgen de beurscursussen en kunnen via de snelle web-communicatie op de hoogte worden gehouden van de interessante “trades”.
2020 tot heden : de tweede beurscrisis wordt nogmaals een opportuniteit :  Toen in maart 2020 door de Covid19-maatregelen het onmogelijk werd om nog fysieke werkvergaderingen te houden, is het VCIB – dankzij de professionele kennis van de jongere leden – onmiddellijk omgeschakeld naar tele-meetings op het digitale ZOOM-platform. Dit was een voltreffer en gaf een boost aan de clubontwikkeling. Voortaan konden de leden wekelijks i.p.v. maandelijks de tele-werkvergaderingen bijwonen. De beursopleiding transformeerde van 3 zware zaterdagen op verplaatsing in Gent  naar 6 tele-avondsessies thuis.  Onmiddellijk werden er een tiental kleinere werkgroepen gevormd onder de leden om interactief de markt te bestuderen in diverse domeinen, waardoor ook het persoonlijk contact werd bevoerderd. Tijdens de corona-periode verdubbelde het aantal leden tot 250, waarbij vooral de jongeren en de dames opvielen.
Zo beantwoorden we ten volle aan de inhoud van onze naam : het Vlaams Centrum van Internet-Beleggers.
Om aan het sociale aspect tegemoet te komen zal ook tweemaal per jaar een algemene “fysieke” ledenbijeenkomst georganiseerd worden met een feestelijk tintje.
Om aan de diverse doelstellingen van die honderden beleggers te voldoen heeft de club zich gaan richten tot 3 onderscheiden beleggersprofielen : de rustige lange-termijn-beleggers, de liefhebbers van meer volatiele groeiaandelen in het trend-beleggen  en tenslotte de “specialisten van de VIX-trackers”, waarvoor de club een top-expertise bezit. Natuurlijk kan men naar believen de verschillende profielen ook combineren.
We kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien!