HET “VIX-PROJECT 2019”.

     JAAR-RENDEMENT 2019 = 55% !

  • Na een grondige evaluatie van onze beleggingsresultaten in het jaar 2018 – en ook van de jaren vooraf al –  bleek dat 1 beleggingswaarde het leeuwenaandeel van het rendement realiseerde in de clubportefeuille. Dat waren de VIX-ETF’s.
  • Het VCIB heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd over de werking van de Volatiliteit op de SPX500, of ook VIX genoemd.
  • Back-testing over de laatste 4 jaar toonde aan dat de toepassing van de aangepaste VCIB-Methodiek op die specifieke VIX-ETF (uitgegeven door de Credit-Suisse) een vrij stabiel bruto-jaarresultaat opleverde dat telkens de 100% benaderde. De resultaten bedroegen in 2015 82%, in 2016 136%, in 2017 93% en in 2018 151%.
  • De normale eerste reactie als je dergelijke rendementen ziet is er één van ongeloof : dat is onmogelijk! Diepere studie toont echter aan dat de VIX-ETF’s gebaseerd zijn op waarden die elk jaar voortdurend doorheen de hele jaarperiode “grote trendbewegingen” (= zowel opwaarts als neerwaarts)  uitvoeren. Deze “trackers” hebben daarbovenop nog een interne hefboom van minstens 4. Uitzonderlijke goede aandelen kunnen ook 25% per jaar halen. Indien die ook een interne hefboom hadden van 4, dan is 100% ook bereikbaar. Het enige verschil is dat om het even welk uitzonderlijk aandeel dit geen jaren na elkaar kan blijven realiseren. De Volatiliteit wel, omdat die nu éénmaal de continu heersende “beweeglijkheid van de beurs” zelf is. 
  • Wij zijn met die kennis zeker niet alleen, want dagelijks worden op de Amerikaanse beursvloer minstens 80 miljoen VIX-ETF’s verhandeld. 
  • BESLUIT : de VIX-ETF behaalt ELK JAAR met vrij grote zekerheid een UITZONDERLIJK RENDEMENT, mits de juist BELEGGINGSMETHODIEK toe te passen!
  • In 2019 hebben we dan ook een apart VIX-project opgezet om die studie van 2018 in de praktijk om te zetten.

In de tabel hierboven kon je elk van de 29 transacties  van 2019 stap voor stap volgen en meeleven hoe we uiteindelijk terug een uitzonderlijk beleggingsresultaat van 55% haalden. Die zelfde openheid manifesteren we ook in 2020 op het volgende tab-blad van “Het VIX-Project 2020”

Op de bovenstaande grafiek zie je de evolutie van de VIX-ETF doorheen het jaar 2019. Zoals je merkt heeft de ETF van de Volatiliteit in normale omstandigheden een permanente neerwaartse koers. Dit betekent dat je hiervoor afwisselend “long-” en  “short-trades” moeten uitvoeren, waarbij de short-trades de grootste rendementen halen. Hoe je moet handelen met VIX-trackers in je persoonlijke portefeuille om zo’n mooie resultaten te behalen, kan iedereen leren in de performante opleidingscursussen van het VCIB. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.