De “VCIB-Methodiek 2024”

Vele particuliere beleggers gaan meestal heel arbitrair, op het geluk af of zuiver gevoelsmatig te werk, hierbij geholpen door wat tips die ze hier of daar in de “blaadjes” of op internet sporadisch lezen. In veel gevallen kopen ze een aandeel of een grondstof veel te laat aan, bouwen zo niet voldoende winst op en komen bij de eerste daling snel in het verlies terecht. Onderzoek toont aan dat zowat 80% van de particuliere beleggers verlieslatend beleggen, gedemotiveerd geraken en uiteindelijk afhaken.

Het VCIB stelde zich van bij de start tot doel om de belegger uit dit noodlottig parcours te halen door methodisch te gaan trendbeleggen op beurswaarden die op fundamentele basis geselecteerd worden.

De noodzakelijke stappen in de VCIB-Methodiek :

  • Op relatief korte termijn beleggen.

De beurs is een opeenvolging van “events”, kleine of grote gebeurtenissen, economische of financiële beslissingen of uitspraken, geopolitieke feiten of stoute tweets van mister Trump. Tussen die nieuwsfeiten liggen meestal maar een paar weken, maximaal enkele maanden. In die korte perioden heerst er een redelijk betrouwbare trend in stijgende of dalende richting, naargelang het beleggingsproduct. Op die korte beursbewegingen zullen we inspelen, want op lange termijn beleggen – maanden tot jaren – is puur gokken, want niemand weet welke “events” er komen en hoe de afloop ervan zal zijn. Vóór 2000 kende de beurs 40 jaar van permanente stijging – de Dow steeg 1000% – maar nadien geven de grafieken een “alpen-beeld”, met verrassende pieken en onvoorspelbare dalen.

  • Met voldoende spreiding beleggen

Het VCIB werkt binnen 12 BEURSSECTOREN die onderling weinig correlatie bezitten d.w.z. dat de trend in elk van die domeinen totaal anders kan zijn. We zoeken dus de sectoren waar wel een duidelijke trend heerst – stijgend of dalend – en die fundamenteel het stevigst onderbouwd is. Je haalt nooit winst uit een vlakke beweging. 

  • Het juiste moment van aankoop en verkoop vastleggen

Door jarenlange studie en praktijk is het VCIB er in geslaagd om een systematische wijze van handelen vast te leggen in een door iedereen eenvoudig toepasbare Methodiek. Gebaseerd op technische analyse en statistische regels worden exacte signalen gegenereerd die éénduidig het optimale instap- en uitstapmoment van elke trend van elke beurswaarde identificeren. Deze methodische benadering is de grote verwezenlijking van de vruchtbare samenwerking tussen de vele beurservaren leden.

Deze Methodiek vormt ook de kerncursus van de VCIB-beursopleiding. Je hoeft hiervoor geen “techneut” te zijn of enige voorkennis te bezitten, zowat iedereen kan de Methodiek onder de knie krijgen.

  • De beste toppers filteren uit honderden beurswaarden.

Het VCIB ontwikkelde tal van ingenieuze algoritmen om in een oogwenk tientallen heel goede beurswaarden te selecteren. Om de 10 dagen worden dergelijke selecties doorgemaild naar alle leden. In elke provincie bestaat een kleine werkgroep die filteroperaties uitvoeren en die de topwaarden ook fundamenteel bekijken. De geselecteerde waarden worden meestal opgenomen in de clubportefeuille.

  • De gouden regel van de Methodiek : “verliezen strikt beperken”

Spreiding van de “trade”-resultaten 2015

De Methodiek heeft punctuele  regels om de verliezen per “trade” onder de -5% te houden. Die verlies-limiet heeft de belegger zelf in eigen handen.Hij beslist zelf op welk verlies hij “knipt”. De winst-grootte van de positieve “trades” daarentegen kan je zelf niet bepalen. Zij is vooraf onbekend, want je weet nooit hoe groot de winst wordt van een bepaalde trendperiode.Die laat je dan ook maximaal uitgroeien. Kleine verliezen en grotere winsten geven uiteindelijk een positief jaarresultaat. Een aandachtige volger heeft al opgemerkt dat – bij korte termijn beleggen – het volledige kapitaal per jaar meerdere malen na elkaar kan ingezet worden, waardoor een cumulatief effect ontstaat van de trendresultaten. Deze handelswijze laat toe om rendementen van 20% en meer te halen in gewone beursomstandigheden.

In het voortreffelijke jaar 2017 haalde de clubportefeuille zelfs een netto-resultaat van 52%.