Lidmaatschap

Er zijn 2 soorten lidmaatschap van het “Vlaams Centrum voor Internet beleggers” :

Niveau 1 : “Belangstellende” of lid van de “Alerte Beleggers Community”

Het Vlaams Centrum voor Internet-Beleggers heeft – naast beursopleiding en -begeleiding – tot doel niet alleen alle beleggers, maar ook alle burgers op de hoogte te houden van de grote evoluties in de financiële en monetaire wereld. Wist je dat amper 1 percent van de mensen een degelijk inzicht hebben wat geld is en hoe het geldsysteem werkt? Het VCIB maakt zich zorgen over de onwetendheid van de Vlaming met betrekking tot de grote veranderingen die in de komende jaren zullen gebeuren in de financiële wereld en in de bankensector in het bijzonder. 

Niet iedereen hoeft een fanatieke adept te zijn van de beursvloer, maar heeft wel de plicht om zijn patrimonium te vrijwaren van onheil en calamiteiten. Daarvoor is toch minstens een wat specifieke kennis nodig die je niet uit de dagelijkse media kan halen. Alles wat we op vandaag voorgeschoteld krijgen is gekleurd en partijdig. Alleen in studiegroepen als het VCIB kan je nog een kritische én onafhankelijke benadering hebben van de financiële, economische en maatschappelijke onderwerpen. 

Om iedereen op de hoogte te houden van die noodzakelijke kennis heeft het VCIB een specifieke werkkring opgericht die we als “AB-Community” (=Alerte Beleggers-Community) benoemen. We kunnen je de garantie geven dat je als lid hiervan wel degelijk altijd “op de hoogte” zal zijn van wat de overheden en internationale organisaties van plan zijn met het “geldsysteem”.

Om lid te zijn van de “AB-Community” hoef je geen voorafgaandelijke opleiding te volgen en volstaat het enkel het jaarlidgeld (116.16€) te betalen. 

Als lid van de “AB-Community” heb je recht op :
 • 50% reductie op de specifieke cursussen voor de Community
 • het kosteloos volgen van de maandelijkse interactieve informatiesessies voor de AB-Community, waarbij ook externe experts hun visie geven
 • het kosteloos opnieuw deelnemen aan de reeds gevolgde én nieuwe cursussen 
 • het kosteloos ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief  

Niveau 2 : “Lid” met volwaardig-clublidmaatschap

Om volwaardig “lid” te zijn van het clubnetwerk VCIB moet je voldoen aan 2 voorwaarden :

 1. De 6 cursussessies van de  VCIB-beursopleiding volgen om een voldoende fundamentele en technische analysebasis te hebben om succesvol op de beurs te beleggen. De grondige kennis van de “VCIB-Methodiek” staat hierbij centraal, alsook het werken met de filteralgoritmen om de juiste beleggingswaarden op te sporen.  
 2. Het betalen van het jaarlidgeld (217.80€) (geldt voor telkens 365 dagen vanaf de betaaldag)

Als volwaardig clublid heb je recht op:

 • het deelnemen aan de wekelijkse werkvergaderingen (2u) op woensdagavond via het zoom-platform en de frequente Flash-meetings om 21.30u (30min).
 • het kosteloos deelnemen aan de 4 à 6 WORKSSHOPS, die leren hoe je de VCIB-Methodiek in de dagelijkse praktijk zal kunnen toepassen, na het volgen van de VCIB-beursopleiding.
 • Een participatie van 500€ te nemen in de clubportefeuille (kan uitgesteld worden).
 • Het ontvangen van de  “Notulen van het executief comité” met analyses van de actuele beurssituatie en de bespreking van de beleggingswaarden in de clubportefeuille.
 • De wekelijkse beursinformatie VCIB-SCREENINGS, met één of meerdere lijsten van aandelen en ETF’s die in hun positie van “ideale instap” verkeren volgens de VCIB-Methodiek. Deze lijsten worden ook besproken in de wekelijkse werkvergadering.
 • De ogenblikkelijke signaal-emails – via broker Lynx – telkens wanneer een verhandeling gebeurt in de clubportefeuille. Zo kan het lid perfect en moeiteloos de in- en uitstappen van de club ook toepassen in zijn eigen persoonlijke portefeuille, wanneer hij dat wenst.
 • Samenwerking in de diverse  “Stockchart-Teams”, om de VCIB-algoritmen toe te passen voor het filteren van meest geschikte beleggingswaarden.
 • het telkens opnieuw kosteloos volgen van de trimestriële beursopleidingen en WORKSHOPS
 • Het mee volgen van lucratieve studies zoals o.a. het VIX-PROJECT !
 • Als aanmoediging : een terugbetaling van 90€ door de broker Lynx voor de 6 sessies van de VCIB-beursopleiding
 • Een reductie van 10% op de bankkosten bij broker Lynx.
 • Na het volgen van de introductiecursus (5 sessies) bent je kosteloos en automatisch lid van de AB-Community. 

Wat kost het lidmaatschap?

 • Eénmalig : de cursussessies van de  VCIB-beursopleiding :  270€.  OPGELET : Als je nog geen Lynx-account hebt betaalt de internet broker Lynx-Gent  90€ terug op je te openen Lynx-rekening ,zodat je deze  intense beursopleiding kunt volgen voor de ultra democratische prijs van 180€. Een geschenk voor alle particuliere beleggers in Vlaanderen.
 • Jaarlijks : het lidgeld van 15€/maand x 12 + BTW = 217.80€ (ook aftrekbaar voor wie BTW-plichtig is)

Hoe word je lid van het “Vlaams Centrum voor Internet beleggers” ?

Iedereen die interesse vertoont om lid te worden of nog meer informatie wil bekomen kan vrijblijvend contact opnemen met het centrum via

 –> email : info@vcib.be 

–> telefonisch op 056/224.336 op op 0475/615347  voor een persoonlijke kennismaking vooraf

–> via contact-formulier

De beleggingsclub heeft zijn administratieve zetel in de St-Amandsdreef 10 te 8510      Bellegem (op weekdagen van 9.00u tot 12.00u). 

De opleidingscursussen worden ’s avonds (19.00-22.00u) gegeven via het tele-ZOOM-platform.