Lidmaatschap

Er zijn 2 soorten lidmaatschap van het “Vlaams Centrum voor Internet beleggers” :

Niveau 1 : “Belangstellende” of lid van de “Alerte Beleggers Community”

Het Vlaams Centrum voor Internet-Beleggers heeft – naast beursopleiding en -begeleiding – tot doel alle burgers op de hoogte te houden van de grote evoluties in de financiële en monetaire wereld. Wist je dat amper 1 percent van de mensen een degelijk inzicht hebben wat geld is en hoe het geldsysteem werkt? Het VCIB maakt zich zorgen over de onwetendheid van de Vlaming met betrekking tot de grote veranderingen die in de komende jaren zullen gebeuren in de financiële wereld en in de bankensector in het bijzonder. 

Niet iedereen hoeft een fanatieke adept te zijn van de beursvloer, maar heeft wel de plicht om zijn patrimonium te vrijwaren van onheil en calamiteiten. Daarvoor is toch minstens een heel specifieke kennis nodig die je niet uit de dagelijkse media kan halen. Alles wat we op vandaag voorgeschoteld krijgen is gekleurd en partijdig. Alleen in studiegroepen als het VCIB kan je nog een kritische én onafhankelijke benadering hebben van de financiële, economische en maatschappelijke onderwerpen. 

Om iedereen op de hoogte te houden van die noodzakelijke kennis heeft het VCIB een specifieke werkkring opgericht die we als “AB-Community” (=Alerte Beleggers-Community) benoemen. We kunnen je de garantie geven dat je als lid hiervan wel degelijk altijd “op de hoogte” zal zijn van wat de overheden en internationale organisaties van plan zijn met het “geldsysteem”.

Om lid te zijn van de “AB-Community” hoef je geen voorafgaandelijke opleiding te volgen en volstaat het enkel het jaarlidgeld (116.16€) te betalen. 

Als lid van de “AB-Community” heb je recht op :
 • 50% reductie op de specifieke cursussen voor de Community
 • het kosteloos volgen van de maandelijkse interactieve informatiesessies voor de AB-Community
 • het kosteloos opnieuw deelnemen aan de reeds gevolgde cursussen 
 • het kosteloos ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief  
 • het bijzondere recht om als “belangstellende” deel te nemen aan de wekelijkse werkvergaderingen van de VCIB-beleggingsclub

Niveau 2 : “Lid” met volwaardig-clublidmaatschap

Om volwaardig “lid” te zijn van het clubnetwerk VCIB moet je voldoen aan 2 voorwaarden :

 1. De 3-daagse VCIB-beursopleiding volgen om een voldoende fundamentele en technische analysebasis te hebben om succesvol op de beurs te beleggen. De grondige kennis van de “VCIB-Methodiek” staat hierbij centraal, alsook de werken met de filteralgoritmen om de juiste beleggingswaarden op te sporen.  
 2. Het betalen van het jaarlidgeld (217.80€) (geldt telkens 365 dagen vanaf de betaaldag)

Als volwaardig clublid heb je recht op:

 • het deelnemen aan de wekelijkse werkvergaderingen op woensdagavond via het zoom-platform.
 • het kosteloos deelnemen aan de 4 à 6 WORKSSHOPS, die leren hoe je de VCIB-Methodiek in de dagelijkse praktijk zal kunnen toepassen.
 • Een participatie van 500€ te nemen in de clubportefeuille (kan uitgesteld worden).
 • Het ontvangen van de  “Notulen van het executief comité” met analyses van de actuele beurssituatie en de bespreking van de beleggingswaarden in de clubportefeuille.
 • De wekelijkse beursinformatie VCIB-SCREENINGS, met één of meerdere lijsten van aandelen en ETF’s die inhunpositie van “ideale instap” verkeren volgens de VCIB-Methodiek. Deze lijsten worden ook besproken in de wekelijkse werkvergadering.
 • De ogenblikkelijke signaal-emails – via broker Lynx – telkens wanneer een verhandeling gebeurt in de clubportefeuille. Zo kan het lid perfect en moeiteloos de in- en uitstappen van de club ook toepassen in zijn eigen persoonlijke portefeuille, wanneer hij dat wenst.
 • Samenwerking in de diverse  “Stockchart-Teams”, om de VCIB-algoritmen toe te passen voor het filteren van meest geschikte beleggingswaarden.
 • het telkens opnieuw kosteloos volgen van de trimestriële beursopleidingen en WORKSHOPS
 • Het mee volgen van lucratieve studies zoals o.a. het VIX-PROJECT !
 • Als aanmoediging : een terugbetaling van 90€ door de broker Lynx voor de 6 sessies van de VCIB-beursopleiding
 • Een reductie van 10% op de bankkosten bij broker Lynx.

Wat kost het lidmaatschap?

 • Eénmalig : de 3-daagse VCIB-beursopleiding :  270€ (=90€ btw incl/dag x 3)  OPGELET : Als je nog geen Lynx-account hebt betaalt de internet broker Lynx-Gent  1 cursusdag van 90€ terug op je te openen Lynx-rekening ,zodat u de 3-daagse  intense beursopleiding kunt volgen voor de ultra democratische prijs van 180€. Een geschenk voor alle particuliere beleggers in Vlaanderen.
 • Jaarlijks : het lidgeld van 15€/maand x 12 + BTW = 217.80€

Hoe word je lid van het “Vlaams Centrum voor Internet beleggers” ?

Iedereen die interesse vertoont of nog meer informatie wil bekomen kan vrijblijvend contact opnemen met het centrum via

 –> email : info@vcib.be 

–> telefonisch op 056/224.336 voor een persoonlijke kennismaking vooraf

–> via contact-formulier

De beleggingsclub heeft zijn administratieve zetel in de St-Amandsdreef 10 te 8510      Bellegem (op weekdagen van 9.00u tot 12.00u). 

De opleidingscursussen gaan – om het kwartaal – meestal door in de multimedia-seminariezaal van het restaurant ’t Boerenhof , Gentstaat 2 te Oostakker. Momenteel worden alle cursussen geven via het tele-ZOOM-platform.

De kandidaat leden worden uitgenodigd naar een werkvergadering of rechtstreeks naar de eerstkomende opleidingsdagen.