Het “VIX-Project 2020”.

Doelstelling 2020 : +100%
Jaarresultaat 2020 : +328%
dank zij de corona-crash volatiliteitsopstoot

Na een grondige studie in het jaar 2018 – en ook van de jaren vooraf al –  bleek dat 1 beleggingswaarde het leeuwenaandeel van het rendement realiseerde in de clubportefeuille. 

Het VCIB heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd over de werking van de Volatiliteit op de SPX500, of ook VIX genoemd. Die kennis wordt gedoceerd in een speciale VIX-cursus-dag, die facultatief is voor de volwaardige clubleden (zie pagina “Opleidingen”)

Back-testing over de 4-jaar-periode 2015-2018 toonde aan dat de toepassing van de aangepaste Methodiek op die specifieke VIX-ETF (uitgegeven door de Credit-Suisse) een vrij stabiel jaarresultaat opleverde dat telkens de 100% benaderde. De resultaten bedroegen in 2015 82%, in 2016 136%, in 2017 93% en in 2018 151%.

Gedurende het hele jaar 2019 hebben alle belangstellenden kunnen mee volgen hoe we een rendement van 55% hebben behaald met onze VIX-ETF. 

Er waren 10 verlieslatende “trades”, die gecontroleerd “klein” worden gehouden (liefst<5%), maar 13 winstgevende “trades” konden maximaal “groot” uitgroeien tot een schitterend resultaat. 

Het beleggen met de VIX-ETF wordt in 2021 ook “computer-geautomatiseerd” via een algoritme door de VCIB-Methodiek aangestuurd. 

Hieronder kan je volgen hoe het rendement van onze VIX-ETF evolueert doorheen heel 2020.

De lange lucratieve eindejaarsrally van 2019 zet zich begin januari mooi verder in 2020. Na een aarzeling rond de jaarwisseling zijn we terug in een sterke “short-trade” terechtgekomen. De “short-trade” sedert 6 januari werd beeindigd door het Corona-virus op 24 jan met 5.90% winst. De beursangst liep  sterk op en na 11 dagen konden we de “long-trade” afsluiten met 4.14% winst. Toen het Coronavirus-effect leek weg te ebben, halen we met de nieuwe “short-trade” al 5.63% op 16 dagen.  Maar plots ontstaat er paniek op de markten en schiet de volatiliteit pijlsnel de hoogte in. Hier geeft de VIX-Methodiek perfect het signaal om “long” te gaan op 20 feb. Dit zijn de uitzonderlijke omstandigheden waarbij op korte tijd een uitzonderlijk rendement kan gehaald worden : 264% winst in één “trade” over 32 kalenderdagen!!! Daarna kalmeert de beursangst en maken de beursindexen een “rebound”, wat ons toelaat om met onze VIX-ETF een mogelijks langere short-trade te starten. Die daling kan wel eens onderbroken worden door korte angst-oprispingen. Het is belangrijk om – in dit volatiel gebied – heel juist en snel te reageren op de signalen. Door de dreigende heropflakkering van de Covid19-pandemie in de VS, blijft de beursangst vrij hoog : VIX tussen 30 en 35. Daardoor ontstaat het fenomeen dat de dalende VIX-ETF wordt tegengewerkt door de future-structure zelf (backwardation). Hierdoor blijven we momenteel met de VIX-ETF in een horizontale beweging hangen, wat nadelig is voor het rendement. Elke “opschieter” is dan ook heel pijnlijk. 

Het jaarresultaat bedraagt 328%.  Zo hebben we het resultaat van vorig jaar (+55%) met vele straatlengten kunnen kloppen. 

 Nu juist toont de Methodiek zijn sterkte door de in- en uitstapsignalen op perfecte wijze te genereren. Het komt er op aan om de negatieve trades te beperken tot max  -4%. Het zullen tenslotte een  lange positieve trades zijn die telkens de grootte van het jaarresultaat bepalen. 

De VIX-Methodiek geeft telkens een grafisch signaal – gegenereerd door 3 verschillende indicatoren – wanneer het optimale moment van aan- of verkoop zich voordoet. De clubleden ontvangen dagelijks een email met de boodschap “behouden, verkopen of aankopen” en kunnen dus perfect de Methodiek toepassen in hun eigen portefeuille. Vanaf 2020 geeft de stuurserver-computer telkens ogenblikkelijk een email én rechtstreeks het signaal naar de portefeuille van de leden, zodat deze enkel hoeven te bevestigen. 

ZO KUNNEN ALLE VCIB-LEDEN DIT RENDEMENT BEKOMEN ALS ZE PERFECT VOLGEN.