Het VCIB als COMMUNITY

Het Vlaams Centrum voor Internet-Beleggers is uitermate bezorgd over de toekomst van de spaargelden en financiële beleggingen van de Vlaamse belegger. Reeds meer dan 17 jaar volgt het VCIB de beurswereld en komt tot de conclusie dat de financiële wereld sedert enkele jaren een zeer alarmerende richting is ingeslagen die weldra heel grote gevolgen zal hebben voor het  hele geldsysteem. Reeds meer dan 10 jaar draaien de geldpersen ongebreideld door, waardoor de valuta snel hun waarde verliezen. Tal van calamiteiten zoals de covid-pandemie en de energiecrisis activeren een tomeloze inflatie door de remediërende creatie van enorme massa’s goedkoop vrij geld. De plotse opstoot van de vraag naar producten en grondstoffen hebben na de Covid-crash, samen met de periodiek verstoorde toeleveringskanalen, de prijzen van goederen op enkele maanden tot ongeziene recordhoogtes gestuwd. Een onverwachte energieoorlog daar boven op heeft in Europa die tendens nog meer versterkt.

Sedert een kwarteeuw zien we de kosten van de sociale zekerheid stijgen en blijven de staatsuitgaven onder allerlei vormen aanzwellen. De financiële crisis van 2008 was een heel dure én zure appel voor de burgers en het land. De vertering duurde vele jaren, amper genoeg om weer in een nieuwe subsidieput te storten door covid-pandemie. Die aderlating stuwde de overheidsschulden steeds maar hoger om de voorlopige  top te halen met de huidige energiecrisis. De wereldschulden bereiken in een exponentiële lancering onvoorstelbare  scores. Het Westen heeft geen grip meer op het geldsysteem, dat langzaam overgaat in een stervende monetaire wanorde.  

Dit alles leidt tot een verpaupering van de bevolking omdat de inkomsten uit lonen, wedden of uitkeringen de ongeziene stijgingen van uitgaven voor o.a. voeding en energie niet meer kunnen volgen. We zien ook dat de opbrengsten op spaargelden reeds jaren tot juist onder het nulpunt waren gezakt, maar dat nu door de steigerende reële inflatie het spaarverlies oploopt tot minstens -8% per jaar. De overheden hebben er alle belang bij om de inflatie verder te laten woekeren omdat zo hun schuldenbergen snel kunnen afsmelten, maar ook het spaarkapitaal van de burgers ondergaat dat nefaste lot.

Op heel korte tijd zijn we in een rode alarmfase beland. Wie de financiële wereld van dichtbij volgt merkt de bijzondere kwetsbaarheid van de bankensector. Die verloor wereldwijd honderden miljarden door grote verliezen in hun obligatieportefeuilles. De centrale banken trokken vooral in 2022 in snel tempo de rente op en dat deed de obligaties in het zelfde tempo in waarde dalen. Ongeruste bankklanten begonnen her en der al hun geld af te halen. Heel wat regionale banken in de VS en ook de Credit Suisse in Europa kwamen daardoor in zware moeilijkheden en moesten hals over kop gered worden. Financiële analisten zien dit echter als een topje van de ijsberg. Er is niet veel meer nodig voor een veel grotere afgang.

Maar er komt meer op ons af. In de VS, China en Europa staat de “digitale valuta” op stapel. De centrale banken willen alle cash-geld vervangen door een digitale munt, rechtstreeks gecontroleerd door de centrale banken zelf. De start van de CBDC (“Central Bank digital Currency”) is – in alle stilte – in Europa reeds voorzien in 2023. In de VS wordt analoog het Hamilton-project uitgerold. Een door de centrale banken gecontroleerd blockchain-systeem zal toelaten om alle  geldtransacties van de overheden, de bedrijven en de burgers in detail te volgen. De vraag stelt zich of  de 13500 miljard euro Europese gelddeposito’s deels of volledig in het ECB-blocksysteem worden getrokken. Alhoewel de juiste juridische omstandigheden nog moeten vastgelegd worden, is een groot verlies aan financiële privacy zeker onvermijdelijk.

Ondertussen wordt het wereldtoneel steeds maar verder opgesplitst in twee uit elkaar deinende helften : enerzijds de tanende westerse economieën o.l.v. de VS en anderzijds de opkomende BRICS-landen met China als koploper. Europa loopt hierbij als een Amerikaans schoothondje en zal de genadeloze clash van die beide grootmachten moeten ondergaan.  Het eerste slachtoffer van die (nog) koude oorlog wordt de “petrodollar”, de wereldreservemunt, waarop de rijkdom van de VS én het Westers schuldensysteem is gegrondvest.

We willen het allemaal niet nog dreigender maken met het vermelden van o.a. de enorme financiële investeringen die nog moeten komen voor een historische klimaattransitie. Het westers sanctiebeleid tegen Rusland heeft de energie-zwakte van Europa versterkt en ook locomotief Duitsland verzwakt. Een onhandelbaar CO2-kredietsysteem vormt de volgende moeilijk te nemen horde. Dit alles betekent alvast nog een verdieping hoger voor de schuldenberg van de overheden, maar zeker ook nieuwe zware belastinginspanningen die zullen moeten opgehoest worden. 

De belangrijke nieuwe missie van het VCIB :

Begrijp je nu waarom we – als club die zoekt naar een beter rendement van onze spaarcenten – ons zorgen maken over onze toekomst. We vinden het dan ook onze plicht om deze boodschap maatschappelijk uit te dragen en de medeburgers te informeren over wat ons allen te wachten staat…ja, reeds in de heel nabije toekomst.

We hebben daarom aan de strikt  juridische entiteit van onze statutaire VCIB-beleggingsclub een nieuwe werkkring toegevoegd : de “AB-Community” of de “Alerte Beleggers Community”.

 

Wist je dat minder dan 1 percent van de mensen een degelijk inzicht heeft wat “geld” is en hoe het geld-“systeem” werkt? Het VCIB wil verhelpen aan de onwetendheid van de Vlaming met betrekking tot de grote veranderingen die in de komende jaren zullen gebeuren in de financiële wereld en in de bankensector in het bijzonder. 

Niet iedereen hoeft een fanatieke adept te zijn van de beursvloer – zoals de leden van het VCIB –  maar heeft wel de plicht om zijn patrimonium te vrijwaren van onheil en calamiteiten. Daarvoor is toch heel wat specifieke kennis nodig die je niet uit de dagelijkse media kan halen. Alles wat we op vandaag voorgeschoteld krijgen is gekleurd en partijdig. De media zijn bijzonder terughoudend om over de komende ontwikkelingen in het geldverkeer te informeren, uit vrees om paniek te verwekken.  Alleen in studiegroepen als het VCIB kan je nog een kritische én onafhankelijke benadering vinden van de financiële, economische en maatschappelijke actuele onderwerpen. 

De AB-Community heeft de volgende doelstellingen :
  1. Opleiding : de leden informeren over de werking van het huidige geldsysteem en alle aanverwante onderwerpen. De 5-delige basiscursus “Het Westers geldsysteem” is een must voor elk lid. Het cursusgeld bedraagt 110€ (waarvan je 50% terug krijgt als je lid wordt van de “AB-Community”)
  2. Analyse en studie : het analyseren en bestuderen van de vele veranderingen die de overheden en financiële organisaties momenteel plannen in de financiële en monetaire wereld kan in kleinere teams of individueel. Regelmatig worden de resultaten binnen de “community” gepubliceerd. Het is belangrijk dat onze benadering gebeurt op een neutrale en wetenschappelijke basis, wars van alle doemdenken en vooringenomenheid.
  3. Informatie en communicatie : de belangrijkste nieuwsfeiten die impact kunnen hebben op sparen en beleggen, in zijn breedste betekenis, worden regelmatig per email verdeeld, zodat de leden altijd volledig op de hoogte zijn.
  4. Interactief debat : dit geeft de gelegenheid aan de leden om hun eigen visie en bevindingen te toetsen aan de meningen van anderen om zo een klankbord te vinden voor mogelijke zorgelijke vragen. Minstens éénmaal per maand wordt een interactieve zoom-meeting belegd met een voorafgaandelijk gepubliceerde agenda.
CONCLUSIE
Mijd paniek of doemdenken. Eerst zal je alles goed analyseren en trachten te begrijpen… en te doorzien! Dit kan prima in de AB-Community. Dan pas kan je doelgericht de nodige handelingen verrichten om te vermijden dat je duizenden euro’s zou verliezen! Integendeel, als je goed bent geïnformeerd kan je duizenden euro’s winnen! Dit is het wijze advies van de “ALERTE BELEGGER”!
Lidmaatschap :

Om lid te worden van de “AB-Community” hoef je éénmalig de basiscursus “Het westerse geldsysteem”  te volgen (kostprijs 110€) en het eerst jaarlidgeld (116.16€ – 55€ = 61.16€) te betalen, want wie lid wordt van de “AB-Community krijgt 50% van het cursusgeld terug.

De betaling gebeurt door overschrijving op  reknr : BE02 9734 4731 6140 van   VCIB Sint-Amandsdreef 10  – 8510 Bellegem

Voorstelling van de nieuwe cursusreeks (met 5 sessies van 120 min )

Het westers geldsysteem : formule1-race in de mist… 

Henry Ford zei ooit : “moesten de mensen begrijpen hoe ons geldsysteem werkt, dan komen ze morgen vroeg in opstand…” . Meer dan ooit geldt die waarschuwing in deze tijden van wankelende banken, ongebreidelde schuldenopbouw, ongezien snelle renteverhogingen en onbedwingbare inflatie… . Maar wat nu (reeds in 2023!!!) op ons af komt is nog meer ingrijpend : een totale “reset” via de “Central Bank Digital Currency” of “CBDC”. Hiermee wordt het “cash geld” afgeschaft en krijgt de overheid de mogelijkheid om rechtstreeks toezicht te houden én stuurcontrole uit te oefenen op ons dagelijks  betaalverkeer.

Hoe werkt het geldsysteem nu, hoe verandert het in de toekomst én hoe kunnen we ons spaarkapitaal – maar ook vermogen en vrijheid – beschermen?

  • Di 02/05 : Sessie 1: Wat is geld? Hoe ontstond het Westers geldsysteem en hoe werkt het vandaag?
  • Di 09/05 : Sessie 2: Maakt Geld de wetten? Wie bestuurt de hele wereld via de machtige “Geld-Pyramide”?
  • Di 23/05 Sessie 3: Naderen we nu het definitieve einde van de tomeloze Westerse schulden-economie?
  • Di 30/05 Sessie 4: De historische omschakeling van ons geldsysteem is gepland om in 2023 te starten. Waarheen zal dat leiden in de volgende 10 jaar? Wat komt er op ons af?
  • Di 06/06 Sessie 5: Hoe beveiligen we ons eigen patrimonium? Hoe kunnen we groot financieel voordeel halen uit deze komende  veranderingeni