Beursanalyse 23/09/2019

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

 

DE TARIEVEN-OORLOG : onzekerheid blijft troef… 

·         Het is momenteel heel moeilijk om rendement op te bouwen : de trends zijn veel te kort om een substantiële winst op te bouwen en dat beetje winst verdwijnt snel bij de minste volatiliteitsopstoot. De oorzaak van die onzekerheid ligt bij de grilligheid waarmee de tariefonderhandelingen tussen de VS en China worden gevoerd en ook hoe de Iranproblematiek zich onvoorspelbaar ontwikkelt.

·         Anderzijds moeten we vaststellen dat de beursindexen zich nog altijd tegen hun vorige recordtoppen aan vleien. Dit bewijst opnieuw de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen.

·         We stellen vast dat de stijgtrend op langere termijn behouden blijft, omdat de Amerikaanse economie verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers, zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De Federal Reserve helpt hieraan mede door de “overnight”-rente terug te verlagen, in navolging van de nul-rente in Europa.

·         De geopolitieke spanning met Iran steeg ten top door de Houthi-drones-aanval. De reactie van Saudi/VS was (voorlopig?) heel gemodereerd. En ook de scherpe invloed op olie zwakt verder af.

·         De Brexit-perikelen naderen een ontknoping die niemand kan voorspellen, maar met weinig invloed op de Amerikaanse beurs.

·         De VS-LT-rente blijft ruim onder de 2%, wat de wereldeconomie bevordert en vooral de groeilanden terug wat hoop geeft.

·         Dollarindex nadert de 100-lijn en bevestigt zijn sterktepositie.

·         Sedert juni maakte het goud een ongezien snelle sprong opwaarts en ook het zilver volgde. De goud- en zilvermijnen deden het ook uitstekend. Nu de beursindexen in september een beetje beter renderen is de opwaartse beweging van de edelmetalen wat gestuit. Dit blijft zeker een winstgevende sector. Nu we straks moeten betalen (negatieve rente) om ons spaargeld op de bank te mogen plaatsen, komt de overweging om meer in edelmetalen te stappen. Dit is een tendens op lange termijn.

·         De bitcoin heeft het – na een topprestatie van 200% stijging – sedert juli wat moeilijk. We moeten afwachten of het 10000$-steungebied stand houdt.

 

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

Eind juli haalden de beursindexen hun “all time high”. In augustus volgde een pittige en zeer volatiele correctie, maar de aankondiging van de  hervatting van de tariefonderhandelingen en het uitblijven van de Iran-vergelding kunnen de indexen weer naar nieuwe recordhoogtes stuwen. De voorbije week was lichtjes negatief, maar de futures kondigen terug al “mooier weer” aan.

De beste sectoren blijven : grondstoffen, semi-conductoren , robotica en finance.

Aandelen : verder vind je een kleine selectie van ETF’s, large- en small-caps die hun hun zomer-rally gestadig verder zetten. De selectie wordt besproken in de werkvergadering en gecommuniceerd via deze VCIB-SIGNAAL aan alle leden.

Advies : pas opnieuw in beursindexen en -sectoren stappen als er een duidelijk instap-signaal komt (bv VIX ook definitief onder 15-lijn) want dan liggen recordhoogten in het verschiet.

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

Goud en zilver en hun mijnen hebben sedert begin juni een knalprestatie neergezet. Ze zijn nu in een consolidatiefase gekomen : het goud “rust” nu terug op de 1500$steun. De mijnen kenden na 50 à 60% stijging, nu een terugval van 10%.

Bij alle gerelateerde ETF’s loopt de 50-daagse mooi evenwijdig met de grafiek, wat op een consistente stijgtrend duidt.

Hier brandt de lamp!

Een Goud/Zilver-studie met 8 zilvermijnen en 17 goudmijnen werd in juli al verstuurd naar alle leden. Hieruit kan geput worden om met de beste aandelen de trend te volgen.

De industriële grondstoffen vertonen sedert eind augustus ook een duidelijke heropleving vanuit een diepe maandenlange neergang. Hier is er wel nog geen voldoende doorbraak (doorheen de M50) om een instap te wagen. Lithium en de grootste lithiummijn zijn de beste keuze.

 

Domein3 : Energie : Olie en gas

De de energiegrondstoffen worden wakker :

Olie : De drones-aanval op De Saudi-olievelden deden de olie krachtig omhoogschieten maar het effect koelde vlug af. Toch is het Iran-probleem nog verre van opgelost. Nu in de olie stappen houdt in feite een speculatie in dat de olie prijs weer flink kan oplopen als er nieuwe verwikkelingen aankomen. Het kan achteraf een verstandige zet lijken, maar voorlopig toont de olie nog geen “grafisch” instapsignaal.

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”, waarvan er momenteel te veel van geproduceerd wordt. We blijven er van af.

Zon-energie : sector-ETF is sedert april al 30% gestegen en toont al enkele dagen een instapsignaal.

Domein4a : Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao, tarwe, mais en de globale tracker “landbouw” bereikten in augustus een absoluut dieptepunt, mede door de weigering van China om Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. Nu geeft de cacao een aankoopsignaal (al doorheen zijn M50) , maar de cyclus is meestal kort.

Domein4b : Cannabis

Alle grotere aandelen én ook de cannabis-ETF zitten al maandenlang in een flinke daaltrend. Misschien komt er een opleving in afwachting van de “Cannabis Capital Conference” (22 okt Chicago)?

Domein5 : Obligaties

De De LT-rente (10jaar Am Treasury Bond)(zie grafiek) zakte sedert nov18 van 3.25% naar 1.5%, omwille van de ommekeer van rentepolitiek van de Fed. Daardoor stegen de obligaties in die laatste 4 maanden krachtig met 20%. Sedert eind augustus zakte de obligatiewaarde terug tot op de M50, waardoor de rente ook even opwaarts terug veerde, maar daar komt nu een ommekeer aan.  De obligatie-ETF toont nu terug een betrouwbaar instapsignaal.

Domein6 : Valuta

De pink-tracker op de bitcoin zette begin juli nog een top neer van 200% tov 1 april. Nu dippen we sedertdien al 20%. Sedert juli vormt zich een “daaldriehoek”. Er is nog altijd een risico op een neerwaartse doorbraak, maar sedert begin september probeert de Bitcoin terug op te klimmen met 6%.

We hebben een bescheiden positie genomen in de clubportefeuille.

Domein7 : Groeilanden

De situatie leek iets te verbeteren sedert begin september, maar achteraf gezien was het een opklim binnen het maanden-oude daalkanaal. Nu lijkt zich een volgende daalbeweging aan te kondigen binnen de cyclus.

Domein8 : VIX

De VIX levert slag rond de 15-lijn, maar slaagt er (voorlopig?) nog niet in om binnen te dringen in het “rustige beleggingsgebied” onder de 15.  

We zullen pas een positie innemen met te “shorten” op de VIX-trackers van zodra de VIX duidelijk onder die 15-lijn komt. Pas dan is er ook meer zekerheid om in de beursaandelen te stappen.