Beursanalyse 07/10/2019

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

 

DE TARIEVEN-OORLOG : pessimisme nog voor de onderhandelingen aanvangen… 

  • De beursindexen blijven momenteel volledig aangestuurd door het sentiment rond de tarief-onderhandelingen door de VS en China.Deze week op donderdag 10 okt zullen de beide partijen mekaar weer ontmoeten in Washington. 
  • Op de VIX-grafiek (zie grafiek hieronder Domein8) zien we toch een oplopende onzekerheid. Vorige maand waren wat wederzijdse concessies gedaan en dat liet enige opening voor hoop om minstens toch de “besprekingen voort te zetten”, verre van het feit om “positieve akkoorden uit te werken”. De kans is groot dat de tijd voor echte win-win conclusies nog niet rijp is. Het kan nog vele weken, zelfs maanden duren. President Trump lijkt zich tot doel te stellen om de besprekingen pas volgend jaar af te ronden om het volle effect hiervan te laten renderen in volle verkiezingsstrijd.
  • Anderzijds moeten we vaststellen dat de beursindexen zich nog altijd op amper enkele percenten van hun vorige recordtoppen van eind juli aan vleien. Dit bewijst de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen, ondanks de “parfum van recessie” die overal rondhangt.
  • We geloven dat de stijgtrend op langere termijn behouden blijft, omdat de Amerikaanse economie verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers (laagste in 50 jaar!), zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De Federal Reserve helpt hieraan mede door de “overnight”-rente terug te verlagen, in navolging van de nul-rente in Europa.
  • De geopolitieke spanning met Iran steeg ten top door de Houthi-drones-aanval. Door de lauwe reactie van Saudi/VS is de scherpe olieprijsstijging ondertussen al volledig weggeveegd. Nu Turkije Syrië wil binnenvallen kan dit de olieprijs opnieuw aanvuren.
  • De Brexit-perikelen naderen een ontknoping die niemand kan voorspellen, maar met weinig invloed op de Amerikaanse beurs.
  • De VS-LT-rente blijft ruim onder de 2%, wat de wereldeconomie bevordert en vooral de groeilanden terug wat hoop geeft.
  • Dollarindex nadert de 100-lijn en bevestigt zijn sterktepositie.
  • Sedert juni maakte het goud een ongezien snelle sprong opwaarts en ook het zilver volgde. De goud- en zilvermijnen deden het ook uitstekend. Nu de beursindexen in september een beetje beter renderen is de opwaartse beweging van de edelmetalen wat gestuit. Dit blijft zeker een winstgevende sector. Nu we straks moeten betalen (negatieve rente) om ons spaargeld op de bank te mogen plaatsen, komt de overweging om meer in edelmetalen te stappen. Dit is een tendens op lange termijn. Het VCIB start deze week een studiegroep over “beleggen in edelmetalen en -mijnen”, waar ook praktische vragen aan bod komen als “waar en hoe koop ik best massief goud, alsook het fiscaal aspect?”.
  • De bitcoin is – na een topprestatie van 200% stijging vanaf april – sedert juli gaan dippen, is door de 10.000 steun gevallen en rust nu op de 8000-steun. We volgen de evolutie van dichtbij, maar nemen voorlopig geen positie in.

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

Sedert de zomerrally zijn we vanaf eind juli in een jojo-beurs terecht gekomen. De onzekerheid rond de tariefonderhandelingen verhinderen een doorbraak doorheen de 3000-weerstand, maar de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen voorkomt een zware correctie. Het resultaat is een golfbeweging die al wekenlang niet toelaat om ernstige winsten op te bouwen.  De hervatting van de tariefonderhandelingen kan terug wat hoop brengen, maar ook een grote dip als de besprekingen plots afspringen.

De evolutie van de diverse sectoren in de voorbij week toont enkel “verliezers”. We blijven beter langs de kant afwachten tot de tariefbesprekingen duidelijk hoop of mislukking tonen..

Aandelen :  hier kunnen we dezelfde conclusie trekken, met uitzondering van een kleine selectie van ETF’s, large- en small-caps die hun hun zomer-rally gestadig verder zetten. Deze speciale selectie wordt besproken in de werkvergadering en gecommuniceerd via deze VCIB-SIGNAAL aan alle leden.

Advies : pas opnieuw in beursindexen en -sectoren stappen als er een duidelijk instap-signaal komt (bv VIX ook definitief onder 15-lijn).

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

Goud en zilver en hun mijnen hebben van juni tot eind augustus een knalprestatie neergezet. Door de septemberstijging van de beursindexen moest de goudprijs iets inbinden, maar stabiliseert nu reeds meerdere weken op de 1500-steun.

Alle gerelateerde edelmetaal-ETF’s zakten lichtjes tot op hun 50-daagse steunlijn, waar ze nu stand houden. De lange-termijn-stijging van de edelmetalen en hun mijnen blijft behouden. Dit is een opportuniteit voor de kleine belegger.

Een Goud/Zilver-studie met 8 zilvermijnen en 17 goudmijnen werd in juli al verstuurd naar alle leden. Hieruit kan geput worden om met de beste aandelen de trend te volgen. Enkele aandelen en 2  goudmijn-ETF’s bieden de beste kansen.

De industriële grondstoffen blijven hun maandenlange neergang verder zetten. Hier is nergens een doorbraak (doorheen de M50) te bespeuren om een instap te wagen.

 

Domein3 : Energie : Olie en gas

Olie : Na de drones-aanval op De Saudi-olievelden dreigt er opnieuw een olie-conflict te ontstaan nu Turkije Syrië dreigt binnen te vallen. Wanneer een confrontatie Turkije enerzijds en Syrië/Rusland anderzijds ontaardt dan zal dit zeker een impact hebben op de Midden-Oosten-oliehandel. Aangezien de olieprijs nu op zijn 52$-steun rust, zou dit wel een perspectief kunnen openen op een opwaartse prijsbeweging.

Ook het Iran-probleem is nog verre van opgelost.

Nu onmiddellijk in de olie-ETF stappen houdt in feite een speculatie in dat de olie prijs weer flink kan oplopen als er nieuwe verwikkelingen aankomen. Het kan achteraf een verstandige zet lijken, maar voorlopig toont de olie nog geen “grafisch” instapsignaal. De RSI(5) zit nog onder de 30-lijn en moet in feite eerst nog stijgen tot 70. Maar het kan soms snel gaan!

Van zodra hier door de Methodiek (deze week?) een instapsignaal wordt gegeven zullen we een positie nemen in de clubportefeuille.

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”, waarvan er momenteel te veel van geproduceerd wordt. We blijven er van af.

Zon-energie : sector-ETF was sedert april al 30% gestegen, maar is nu door zijn 50-daagse gezakt.

Domein4a : Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao, tarwe, mais en de globale tracker  bereikten eind augustus een absoluut dieptepunt, mede door de weigering van China om Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. September toonde een lichte heropleving, maar nog zonder duidelijk instapsignaal.

Domein4b : Cannabis

Alle grotere aandelen én ook de cannabis-ETF zitten al maandenlang in een flinke daaltrend. Misschien komt er een opleving in afwachting van de “Cannabis Capital Conference” (22 okt Chicago), maar voorlopig is hier nog niets van te merken.

Domein5 : Obligaties

De LT-rente (10jaar Am Treasury Bond)(zie grafiek) zakte sedert nov18 van 3.25% naar 1.5%, omwille van de ommekeer van rentepolitiek van de Fed. Daardoor stegen de obligaties dit jaar al 30%. Eind augustus zakte de obligatiewaarde eventjes tot op de M50, waardoor de rente ook wat opveerde. Maar midden september kwam weer een betrouwbaar instapsignaal voor onze obligatie-ETF.

Domein6 : Valuta

De pink-tracker op de bitcoin zette begin juli nog een top neer van 200% tov 1 april. Nu dippen we sedertdien al bijna 40%. In juli vormde zich een “daaldriehoek”, waarna een neerwaartse doorbraak volgde tot op de sterke 8000-steun. Spannend en mooi om te volgen, maar niet om in te beleggen!

Domein7 : Groeilanden

De situatie leek iets te verbeteren sedert begin september, maar achteraf gezien was het een opklim binnen het maanden-oude daalkanaal. Nu lijkt een volgende daalbeweging ingezet binnen die cyclus.

Domein8 : VIX

De VIX leverde in september even slag rond de 15-lijn, maar slaagde er niet in om binnen het “rustige beleggingsgebied” onder de 15 te blijven.  Oktober toont weer een onrendabele jojo-beweging in het “onrustige gebied tussen 15 en 22”.

We zullen pas een positie innemen met te “shorten” op de VIX-trackers van zodra de VIX duidelijk onder die 15-lijn komt. Pas dan is er ook meer zekerheid om ook in beursaandelen te stappen.