Beursanalyse 18/07/2019

  • Momenteel maken de bedrijven in de VS hun halfjaarlijkse cijfers bekend en geven hun vooruitzichten voor de volgende kwartalen. De record-hoge beurskoersen dwingen ook tot hogere winsten, anders krijgen we onhoudbare koers/winst-verhoudingen. Wanneer de winsten niet voldoen aan de hoge verwachtingen zullen de beleggers meer voorzichtigheid aan de dag en is een (lichte) correctie niet uit te sluiten in de komende weken. Wie nu – voor indextrackers en aandelen – zijn winsten verzilvert en even langs de kant gaat staan, neemt het zekere voor het onzekere!
  • We blijven (voorlopig?) wel in stijgtrend op langere termijn, omdat de Amerikaanse economie verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers, zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De Federal Reserve helpt hieraan mede door de “overnight”-rente (eventueel al in juli?) terug te beginnen verlagen, in navolging van de nul-rente in Europa.
  • De geopolitieke spanning met Iran blijft sluimeren, maar haar invloed op olie en beursangst zwakt iets af.
  • Na de G20-top in Osaka 28-29juni: afwachten voor het aanvatten en het verder verloop van de tariefonderhandelingen – dit kan zeer sterk de  trend bepalen in het najaar.
  • De VS-LT-rente zakt tot 2%, wat de wereldeconomie bevordert en vooral de groeilanden terug in stijgtrend brengt.
  • Dollar stabiliseert en vooral de lage rente doet het goud doorheen een 6 jaar oude weerstand breken, waardoor de goudmijnen sedert begin juni in een stijle klim komen.
  • De bitcoin evolueert – nogal volatiel –  verder in een stijgfase sedert april.

Domein 1: Indexen, Sectoren en aandelen

de beursindexen stijgen naar nieuwe recordhoogtes

De beursindexen tonen sedert het begin van juni een mooie rally : SPX500 steeg 9.5% en de Nasdaq haalde 13.5%. De Fed  (lage rente) en Osaka (uitzicht op tarievenakkoord) brachten terug hoop en rust op de beursvloer.

De beste sectoren zijn : grondstoffen , semi-conductoren , cybersecurity , communicatie  en technologie.

Aandelen : mooie selectie van 20 large- en small-caps met meer dan 10% winst in deze zomer-rally; selectie wordt besproken in de werkvergadering en gecommuniceerd via VCIB-SIGNAAL aan alle leden.

Advies : wees voorzichtig in deze beslissende periode rond de halfjaarcijfers.

Domein 2: Grondstoffen, Metalen, Edelmetalen en goud

Nu pas begint zilver vaart te winnen (zie grafiek zilver hierboven).

Goud en goudmijnen hervatten ook sterk na enige consolidatie eind juni. Onze beste goudmijn zet zijn ongelooflijke klim verder (600% in 3 jaar!) in onze clubportefeuille.

We mogen er van uit gaan dat de LT-rente nog vele jaren heel laag blijft en misschien zelfs negatief wordt! Dit is een iedale “driver” om de beleggers naar de edelmetalen te duwen. Goud en zilver, maar nog beter de goudmijnen zijn een ideale aankoop momenteel.

Waterstof blijft matig verder stijgen  (zit in de clubportefeuille); Uranium kwakkelt opnieuw.

Domein 3: Energie – Olie en Gas

De olieprijs loopt eventjes terug

De energiegrondstoffen kwakkelen :

Olie : blijft wat hangen na enige spanningsafname  met Iran. De olie verkeert nog steeds in een afgevlakte stijgtrend, maar is er niet in geslaagd om zijn M50 echt te doorbreken. Beter nog afwachten.

Gas : is in juni super diep gezakt tot 2.17$, daarna opgeklommen tot 2.42$ en nu weer gezakt tot 2.31$. Weinig uitzicht op stijging door te grote productie.

Zon-energie : sector-ETF is sedert april al 20% gestegen. Sommige aandelen schitterden, maar kennen nu ook een licht dipje.

Domein 4(a): Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao, tarwe, mais en de globale tracker  zaten in mei in de lift en kwamen  door een stijging van 15% boven hun M50. De oorzaak lag bij een minder goed oogstseizoen in de VS door de overvloedige regens. Nu lijkt de top wel bereikt en stabiliseren de prijzen al. Koffie is op 6 weken tijd 20% gestegen, maar plafonneert nu.

Domein 4(b): Cannabis

Alle grotere aandelen zitten in een matige tot flinke daaltrend. Beter wachten momenteel op de volgende rally.

Domein 5: Obligaties

Obligaties blijven boven M50

Meer beleggers verlaten de zwakkere onstabiele aandelen en kopen obligaties, waardoor we al sedert nieuwjaar een gestadige stijging kennen van de obligatie-ETF’s.  Door die stijging bleef de LT-rente verder zakken tot 2%. Sedert begin juli zien we echter een lichte stijging van de LT-rente naar 2.13%, waardoor de obligaties nu ook even dippen, maar wel braafjes boven M50 blijven.

Domein 6: Valuta

Na dit dipje terug omhoog?

De pink-tracker op de bitcoin zet zijn opmars verder na een pullback eind mei: reeds 156% stijgingspotentieel  sedert 1 april !!! Voorlaatste instap geeft ons al 20% in de clubportefeuille. Nu wel eventjes in het verlies met de nieuwe instap. Is nog altijd aankoopbaar! (liefst met kleiner bedrag)

Domein 7: Groeilanden

De situatie verbetert duidelijk : China , Rusland en Brazilië stegen  al 10% in de laatste weken; De lage rente, iets zwakkere dollar en de (stijgende) olie helpen hieraan mede. Peru stijgt dan omwille van het goud.

Domein 8: VIX

De beursangst blijft (nog altijd) mooi onder de 15-grens

De VIX-tracker – de rendementskampioen van het VCIB – haalde sedert begin juni d.m.v. een short-trade reeds 22%, waarvan  sedert begin juli al 12%

De VIX zakte begin juli in het “stabiele rustige beleggingsgebied onder de 15”.

Dit zou dus een prachtige periode moeten zijn om met succes te “shorten” op de VIX-trackers. MAAR: we zagen een sterke klim van de beursangst op 3 dagen. Volgens de VIX-Methodiek2020 krijgen we bijna een signaal om de short-trade te beëindigen. Opletten geblazen!