Beursanalyse 7/07/2019

Wat stuurt momenteel de trend?

  • De (te) goede werkloosheidscijfers in de VS lijken de Federal Reserve te overhalen om toch niet te starten met nieuwe renteverlagingen. Hierdoor kan de Osaka-zomerrally eventjes wat afgeremd worden.
  • De geopolitieke spanning met Iran kalmeert: invloed op olie en beursangst zwakt ook af.
  • Na de G20-top in Osaka 28-29juni: afwachten voor het aanvatten en het verder verloop van de tariefonderhandelingen – zal zeer sterk de komende trend bepalen.
  • De VS-LT-rente zakt tot 2%, wat de wereldeconomie bevordert en vooral de groeilanden terug in stijgtrend brengt.
  • De bedrijfsresultaten van 1ste jaarhelft worden vanaf deze week gepubliceerd in de VS : volgen de winsten de torenhoge koersen nog wel?
  • Dollar herneemt en de opklim van het goud stagneert.

Domein 1: Indexen, Sectoren en aandelen

Nasdaq

De beursindexen tonen sedert het begin van juni een mooie rally : SPX500 steeg 8.5% en de Nasdaq haalde 12%.
Osaka bracht terug hoop en rust op de beursvloer.
De beste sectoren zijn : cybersecurity, vastgoed, communicatie en technologie.
Aandelen : mooie selectie van 20 large- en small-caps met meer dan 10% winst in de juni-rally; selectie wordt besproken in de werkvergadering.

Domein 2: Grondstoffen, Metalen, Edelmetalen en goud

ETF goudmijnen

Goud en goudmijnen (zie grafiek) blijven wat hangen na hun steile klim. Onze beste goudmijn remt ook.
Uranium meldt zich ook.
Waterstof zet zijn maandenlange opmars verder (zit in de clubportefeuille);

Domein 3: Energie – Olie en Gas

ETF Olie

Olie :
Olie kende een sterke terugloop in mei, tekende een bodem uit in juni en steeg daarna weer door de spanning met Iran.
De olie ETF verkeert nog steeds in een afgevlakte stijgtrend, maar is er niet in geslaagd om zijn M50 te doorbreken. Beter afwachten.

Gas :
Gas is in juni super diep gezakt tot 2.17$. Laatste 2 weken is het gas opgeklommen tot 2.42$. We volgen het gas ETF op en wachten op de volgende stijging doorheen de M50 om eventueel in te stappen.
Zon-energie : sector-ETF is sedert april al 20% gestegen. Sommige aandelen schitteren.

Domein 4(a): Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao,tarwe, mais en de globale tracker zaten in mei in de lift en kwamen  door een stijging van 15% boven hun M50. De oorzaak lag bij een minder goed oogstseizoen in de VS door de overvloedige regens. Nu lijkt de top wel bereikt en stabiliseren de prijzen al. Koffie ETF is op 6 weken tijd al 20% gestegen.

Domein 4(b): Cannabis

De grotere aandelen blijven amper in matige stijgtrend, na een stevige rally. Andere aandelen en de sectortracker zijn eerder licht dalend. Beter wachten momenteel op de volgende rally.

Domein 5: Obligaties

ETF obligatie

Meer beleggers verlaten de zwakkere onstabiele aandelen en kopen meer obligaties, waardoor we al sedert nieuwjaar een gestadige stijging kennen. Door die stijging blijft de LT-rente verder zakken en bereikt nu al de 2%! Procentueel bescheiden, maar gestadige winst te boeken hier (2% per maand)

Domein 6: Valuta

Bitcoin evolutie

De pink-tracker op de bitcoin zet zijn opmars verder na een pullback eind mei: reeds 156% stijgingspotentieel sedert 1 april !!! Voorlaatste instap geeft ons al 20% in de clubportefeuille. Nu terug al in de winst.
Is nog altijd aankoopbaar! (liefst met kleiner bedrag)

Domein 7: Groeilanden

De situatie verbetert duidelijk : China, Rusland en Brazilië stegen  al 10% in de laatste weken; De lage rente, iets zwakkere dollar en de (stijgende) olie helpen hieraan mede.

Domein 8: VIX

Volatiliteits-index VIX

De VIX-tracker haalde in de maand juni d.m.v. een short-trade 10%.
De VIX zakte begin juli in het “stabiele rustige beleggingsgebied onder de 15”.
De laatste short-trend sedert eind juni haalt opnieuw 10% !!!
Prachtige periode om te shorten op de VIX-trackers.