Beursanalyse 22/10/2019

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

 

EEN BEETJE HOOP HERLEEFT…EN WE ZIEN AL NIEUWE RECORDHOOGTES AANKOMEN…

Twee aspecten domineren de beursvloer : de VS-China douanebesprekingen en de resultaten van het “cijferseizoen 3de trimester” die nu volop verschijnen. De Brexit-saga speelt in de VS een mindere rol op de achtergrond.

  • Sedert 10 okt hebben opnieuw tarief-onderhandelingen plaats tussen de VS en China.  Er duiken momenteel geen breekpunten op. Bepaalde VS-importtarief-verhogingen, gepland voor december, zouden zelfs komen te vervallen.
  • De balans-resultaten van de Amerikaanse bedrijven zijn vrij bemoedigend. De meeste bedrijven gaan er op vooruit, met hier en daar eentje die haper, zonder het geheel te schaden.
  •  
  • Op de SPX500-grafiek hiereboven zien we de beursindex de recordlijn naderen. Dit bewijst de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen, ondanks de “parfum van recessie” die overal rondhangt.
  • We geloven dat de stijgtrend op langere termijn behouden blijft, omdat de Amerikaanse economie verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers (laagste in 50 jaar!), zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De Federal Reserve helpt hieraan mede door de “overnight”-rente terug te verlagen, in navolging van de nul-rente in Europa.
  • De geopolitieke spanning met Iran steeg ten top door de Houthi-drones-aanval. Door de lauwe reactie van Saudi/VS is de scherpe olieprijsstijging ondertussen al volledig weggeveegd. Ook de Turkije-Koerden-Syrië oorlog lijkt de olieprijs niet aan te vuren.
  • De Brexit-perikelen naderen een ontknoping die niemand kan voorspellen, maar met weinig invloed op de Amerikaanse beurs.
  • De VS-LT-rente blijft ruim onder de 2%, wat de wereldeconomie bevordert en vooral de groeilanden terug wat hoop geeft.

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

Sedert de zomerrally zijn we vanaf eind juli in een jojo-beurs terecht gekomen. De onzekerheid rond de tariefonderhandelingen verhindert enerzijds een doorbraak doorheen de 3000-weerstand, maar anderzijds voorkomt de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen een echte correctie. Het resultaat is een golfbeweging – met een hoogte van amper 4% – die al wekenlang niet toelaat om ernstige winsten op te bouwen.  De hervatting van de tariefonderhandelingen kan terug wat hoop brengen, maar ook een grote dip als de besprekingen plots afspringen.

De evolutie van de diverse sectoren in de voorbij week toont enkele moedige sectoren zoals de robotica, technologie en de biotech.

Aandelen :  de small-caps zetten meer dan andere hun hun zomer-rally gestadig verder zetten. Deze speciale selectie wordt besproken in de werkvergadering en gecommuniceerd via deze VCIB-SIGNAAL aan alle leden.

Advies : sedert 10 okt is er een duidelijk instap-signaal voor de meeste sectoren (VIX duikt ook definitief onder 15-lijn).

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

Goud en zilver en hun mijnen hebben van juni tot eind augustus een knalprestatie neergezet. Door de septemberstijging van de beursindexen moest de goudprijs iets inbinden, maar stabiliseert nu reeds meerdere weken op de 1500-steun.

Alle gerelateerde ETF’s zakten lichtjes tot op hun 50-daagse steunlijn, waar ze nu stand houden. De lange-termijn-stijging van de edelmetalen en hun mijnen blijft behouden. Dit is een opportuniteit voor de kleine belegger.

We merken dat de goudprijs (nog?) niet reageert met een opwaartse sprong op de 2%-dip van de dollar.

Een Goud/Zilver-studie met 8 zilvermijnen en 17 goudmijnen werd in juli al verstuurd naar alle leden. Hieruit kan geput worden om met de beste aandelen de trend te volgen..

De industriële grondstoffen blijven hun maandenlange neergang verder zetten. Hier is nergens een doorbraak (doorheen de M50) te bespeuren om een instap te wagen.

Domein3 : Energie : Olie en gas

Olie : De olieprijs reageert meestal sterk op geo-politieke spanningen in het Midden-Oosten. Die lijken momenteel niet echt op te laaien en zodoende blijft de olieprijs op de sterke steunlijn van 52$ wachten.

Nu onmiddellijk in de olie stappen houdt in feite een speculatie in dat de olie prijs weer flink kan oplopen als er nieuwe verwikkelingen aankomen. Het kan achteraf een verstandige zet lijken, maar voorlopig toont de olie nog geen “grafisch” instapsignaal. De RSI(5) zit nog onder de 30-lijn en moet in feite eerst nog stijgen tot 70. Maar het kan soms snel gaan!

Van zodra hier door de Methodiek  een instapsignaal wordt gegeven zullen we een positie nemen in de clubportefeuille.

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”, waarvan er momenteel te veel van geproduceerd wordt. De gasprijs zit heel laag rond de 2.2$. We blijven er van af.

Zon-energie : sector-ETF was sedert april al 30% gestegen, maar is nu door zijn 50-daagse gezakt.

Domein4a : Landbouw

Alle landbouwgrondstoffen cacao, tarwe, mais en de globale tracker  bereikten eind augustus een absoluut dieptepunt, mede door de weigering van China om Amerikaanse landbouwproducten in te voeren. September toonde een lichte heropleving, maar nog zonder duidelijk instapsignaal.

Domein4b : Cannabis

Alle grotere aandelen én ook de cannabis-ETF zitten al maandenlang in een flinke daaltrend. Misschien komt er een opleving in afwachting van de “Cannabis Capital Conference” (22 okt Chicago), maar voorlopig is hier nog niets van te merken.

Domein5 : Obligaties

De LT-rente (10jaar Am Treasury Bond)(zie grafiek) zakte sedert nov18 van 3.25% naar 1.5%, omwille van de ommekeer van rentepolitiek van de Fed. Daardoor stegen de obligaties dit jaar al 30%. Eind augustus zakte de obligatie- ETF eventjes tot op de M50 en blijft daar nu hangen, aangezien de LT-rente ook bodemt. Er is momenteel in dit domein geen winst te halen.

Domein6 : Valuta

De pink-tracker op de bitcoin zette begin juli nog een top neer van 200% tov 1 april. Nu dippen we sedertdien al bijna 40%. In juli vormde zich een “daaldriehoek”, waarna een neerwaartse doorbraak volgde tot op de sterke 8000-steun. Spannend en mooi om te volgen, maar niet om in te beleggen! Misschien komt ooit wel eens een heropleving, maar voorlopig is het nagelbijten.

Domein7 : Groeilanden

De situatie leek iets te verbeteren sedert begin september, maar achteraf gezien was het een opklim binnen het maanden-oude daalkanaal. Door de aan de gang zijnde tariefonderhandelingen is de laatste ingezette daalbeweging gecounterd en volgt zelfs een doorbraak opwaarts. India en China geven de stijgtoon aan.  

Domein8 : VIX

De VIX leverde in september even slag rond de 15-lijn, maar slaagde er niet in om binnen het “rustige beleggingsgebied” onder de 15 te blijven.  Oktober toonde eerst een stijging van de onrust tot 26, maar half oktober zakten we doorheen de “rustgrens 15”. Dit was het sein om stevig te shorten met de VIX-ETF.