Beursanalyse 30/10/2020

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

De beursindexen naderen momenteel terug een cruciaal moment met kans op een ernstige correctie. Zowel de dollar als de LT-rente versterken een beetje vanaf hun laagste peil. De 2de covidgolf en vooral de komende presidentsverkiezingen maken het geheel nog volatieler. De VIX stijgt terug boven het 30-niveau.

Vaststelling :

De discrepantie tussen de record halende beursindexen en de verzwakte economie vergroot de kans op een beurscorrectie. 

We zien momenteel dat de positieve “drivers” verzwakken en de negatieve versterken:

De “positieve elementen” krijgen ook negatieve accenten:

  • Vele biotech/pharma-bedrijven zitten in volle wedloop om binnen enkele maanden een vaccin op de markt te brengen, maar steeds meer wint de overtuiging veld dat de doeltreffendheid eerder laag tot middelmatig zal zijn en niet onmiddellijk een definitief einde aan de corona-crisis zal stellen.
  • De uitstekende bedrijfsresultaten van de technologiesector konden in oktober niet voorkomen dat de beursindexen terug gingen dippen.  
  • de economische macrocijfers zijn gemengd gematigd, maar toch nog iets beter dan gevreesd.
  • Het Congres blijft maar kibbelen en komt maar niet tot een overeenkomst over een ongezien groot relance-budget van zo’n 2000 miljard $ om het leed van de getroffen bedrijven en werknemers te lenigen.
  • De Fed wil de economie stimuleren met een jaren-durende lage rente en versterkt haar opkoopprogramma van staats- én bedrijfsaandelen. Die verhoogde kapitaalvraag op de markt doet de rente geruisloos oplopen, voorlopig nog zonder merkbare gevolgen.

De “negatieve elementen” wegen meer door :

  • Het BNP was in de Westerse wereld op enkele corona-maanden zowat overal met 10% gezakt, waardoor industrie en handel zwaar zijn getroffen. Nu de 2de golf overal sterk aanzwelt is een nieuwe lockdown niet meer te vermijden. 
  • De overheden moeten opnieuw dure ondersteuningsprogramma’s activeren waarvan de kostprijs nog jaren zal doorwegen. Het merendeel van de  bedrijven heeft het moeilijk om het hoofd boven water te houden en komt ook niet meer tot investeringen. Ondertussen houden de consumenten de vingers op de knip. Het kan nog 3 à 5 jaar duren vooraleer we de verloren welvaart terug ophalen binnen een drastisch veranderd maatschappijbeeld .
  • De spanningen tussen China en de VS lopen steeds verder op. China lijkt de corona-pandemie te hebben overwonnen en zet grootse toekomstplannen op het getouw, terwijl het Westen kreunt onder een dodelijke 2de covid-golf. China krijgt de zwarte piet voor de corona-crisis doorgeschoven. Een verdere aftakeling van de China-VS relatie kan heel schadelijk worden voor beide landen, de globale wereldhandel en de beursaandelen.
  • De laatste momenten vóór de presidentsverkiezingen blijven heel spannend. De vrees voor een mogelijke chaos bij een nipte uitslag kan de investeerders afschrikken.

Conclusie : De kans is groot dat telkens één van die drivers plots fel aan intensiteit wint, hieruit een krachtige reactie voortkomt in één of andere zin.

We mogen ons in de komende maanden nog aan nijdige correcties en heftige “rebounds” verwachten. We zijn dus verwittigd dat we dagelijks scherp moeten toekijken hoe de in- en uitstapsignalen van de VCIB-Methodiek worden gegenereerd.

De VS-LT-rente : Deze rente staat op een historisch laagtepunt, maar wanneer de Amerikaanse staat – op zoek naar stimulusgeld – in grote massa voor 2000 miljard obligaties moet uitgeven, kan dat een stijgende invloed hebben op de rente. We zien hiervan de eerste schuchtere stijging van 0.55% naar 0.88% in 3 maanden tijd. De Fed zal er wel alles aandoen wat mogelijk is om die LT-rente voldoende laag te houden.

DE EDELMETALEN :

Vooral door de dalende rente vertoont de goud- en zilverprijs een flinke stijgtrend sedert juni 2019.

De sterke rentedaling in de corona-crash, de groeiende economische onzekerheid en de verzwakkende dollar brachten het goud begin augustus van dit jaar tot een maximale notering ruim boven de magische 2000$-grens.

De kleine heropleving van de rente en de stabiele evolutie van de dollar duwden de goudprijs terug naar zijn weerstand van 1900$, wat toch nog historisch hoog moet genoemd worden.

Van alle beurswaarden zoals aandelen en grondstoffen – met uitzondering van de obligaties – heeft goud doorheen de corona-crisis als uitzondering onbeschadigd de huidige storm overleefd.

De andere grote verandering is de vaststelling dat het goud nu terug – zoals vroeger – echt als “toevlucht” reageert en niet meer als “grondstof”. De goudmijnen bieden nog altijd prachtige opportuniteiten.

Hoe reageert de dollar?

De dollar-index kende een zeer stabiel verloop in de voorbije 2 jaar : een lichte rechtlijnige stijging van 95 naar 100. De dominante dollar was een ware rots in de branding, ondanks de woelige China-VS tariefonderhandelingen en de daaropvolgende Corona-pandemie.

Tijdens de corona-crash werd de dollar heftig als een vluchtmunt gebruikt en steeg de dollar-index vanaf 95 zelfs tot 104. Sinds 20 mei zakte de dollar-index in 2 cascades van telkens -4% tot 92.5.

De voornaamste oorzaak van die 2 x -4% dollardaling is vooral te zoeken in het uitblijven van een effectieve aanpak van de coronacrisis in de VS en de politiek van de Fed, die steeds maar dollars bijdrukt om de komende relanceprogramma’s te ondersteunen via goedkope en gewaarborgde kredieten.

Sedert begin augustus stabiliseert de dollar-index zich rond 93. Als de dollar verzwakt naar  waarden onder de 90, zullen de investeerders geneigd zijn om in andere valuta te beleggen, waardoor de dollar nog meer zakt én – na enige tijd – ook de Amerikaanse aandelen onder druk zouden komen te staan.   De edelmetalen (en de bijhorende mijnen) profiteren dan wel van zo’n dollarverzwakking.

De lagere dollar gaf wel vleugels aan de exporterende Amerikaanse tech-bedrijven en dat kwam de Amerikaanse economie (en de beurs) goed uit.

De tomeloze corona-pandemie en de chaotische presidentsverkiezingen hebben sedert  half oktober de beursindexen al ruim 7% doen dippen. Hierdoor gaan al heel wat investeerders “uitstappen” en hun kapitaal in dollars parkeren, waardoor de vraag naar dollars vergroot. Hierdoor treedt een (tijdelijke?) versterking van de dollar op, waarbij hij met een waarde 94 naar de bovenkant van zijn actueel horizontaal kanaal (92.5/94.5) stijgt.

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

Sedert half oktober zijn de meeste beursindexen gaan corrigeren. De SPX500 vormt duidelijk een “dubbele top”, waarbij het kritieke moment van de neerwaartse doorbraak is aangevat. Zowat alle sector-ETF’s en de meeste aandelen volgen deze beweging. Hieronder zien we de grafiek van de ETF van de SP500 als illustrerend voorbeeld. Het is heel verstandig om nu volledig cash te staan, vooraleer een grote duik zou kunnen aanvangen bij doorbraak.

 

De leden van het VCIB ontvangen 2 maal per maand de volledige filterselectie van top-aandelen uit de 8 “VCIB-kweekvijvers”.

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

De edelmetalen : en dito mijnen vertonen een lichte daling in de voorbije 3 maanden, op enkele uitzonderingen na.

Industriële grondstoffen : ook hier zien we geen royale stijgers, met uitzondering van Lithium.

Domein3 : Energie : Olie en gas

Olie : Een te grote productie, een dramatische verbruiksdaling en te kleine opslagcapaciteit dreven de olieprijzen – ook door overreactie – naar de absolute bodem. Zo laag kon die prijs echt niet blijven en er kwam al snel een wekenlange stijgrally van 10 naar 40$/vat. Sedert begin juni stabiliseert de olieprijs rond die 40$. Het is wachten op een herneming van de industriële activiteit en de wereldwijde mobiliteit, waarbij de luchtvaart een centrale rol speelt. Door de 2de corona-golf lijken de olieprijzen opnieuw te dalen.

 

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”. De gasprijs is sedert aanvang 2019 al gezakt van 3.25$ naar 1.55$ op eind juni. Sedert midden juli was de prijs opnieuw gaan stijgen naar 2.60$, dipte even naar 1.8% en zette dan een nieuwe rally in naar 3.35$. De prijsstijgingen zijn te wijten aan het stelselmatig sluiten van de productieputten (van 2000 naar 400!), een meer-verbruik door gemiddeld lagere herfsttemperaturen dan gewoonlijk en ook aan de passage van herfstorkanen (zoals Zeta) doorheen de productiegebieden. Die toch nog lage energieprijzen op zich maken het herstel van de economie iets makkelijker.

Zon-energie : de sector-ETF ontpopt zich als onze favoriete portefeuille-ETF door 2 formidabele rally’s : eentje van 36% en een onverstoorbare supertrend van meer dan 150%. Deze ETF mag een vaste waarde zijn in elke beleggingsportefeuille!

In de nieuwe “kweekvijver” met aandelen uit de alternatieve energie zien we enkel één aandeel dat stand houdt, de meesten vertonen toch een lichte dip.

Domein4a : Landbouw

Alleen suiker toont momenteel nog een opwaartse trend, terwijl tarwe en mais – na een betere beurt in de laatste 2 maanden door het mindere weer – nu ook gaan dippen. De landbouwprijzen blijven wereldwijd op een laag niveau hangen, waardoor voedselproblemen vermeden worden in de arme ontwikkelingslanden.

Domein4b : Cannabis

De hele cannabis-sector is sedert midden januari 50% gekelderd. Half mei zagen we een 20%-stijging, gevolgd door anderhalve maand stabiliseren. Sedert begin augustus gaat de cannabissector snel bergafwaarts met een daling van 15%. In october zagen we een kleine prijsstijging, die ondertussen ook verdwenen is.

Domein5 : Obligaties

De 2 ETF’s op de “10jaar Am Treasury Bond” stegen 30% toen de Fed de LT-rente lieten zakken naar 0.5%. Nu de rente terug een lichte stijgneiging vertoont, zijn de obligaties weer wat gaan dalen.

Domein6 : Valuta

De tracker op de bitcoin  probeerde bijna 3 maanden lang door de weerstand te breken, die overeenkomt met de bitcoinwaarde 10000,  maar is er pas eind juli in geslaagd. We zagen een mooie rally van +20% naar 12000 in 4 weken. Daarna viel de bitcoin terug naar de steun van 10000 en begon een nieuwe klim. In oktober volgde een rally van 23% in 3 weken.

Het sentiment rond de raadselachtige plannen om een digitale dollar te creëren helpen de “bitcoin-believers” om winsten te halen.

De stijging lijkt zich verder te zetten.

Domein7 : Groeilanden

De China ETF toont als één van de weinige groeilanden-ETFs een stijgtrend in de laatste halve maand.

Heel wat Chinese aandelen vertonen zo opnieuw instapmomenten.  

Elk dipje is de ideale moment om Chinese aandelen aan te kopen en te behouden voor lange tijd. nt om Chinese aandelen aan te kopen en te behouden voor lange tijd.

Domein8 : VIX

De VIX heeft begin september een eerste opschieter vertoond die leidde tot een 1ste beursdip op 8 sept. Eind oktober zien we – na een dubbele bodemfiguur -een flinke opstoot van de beursangst, te wijten aan de 2de coronagolf en de zenuwachtigheid rond de chaotische presidentsverkiezingen op 3 nov.

Wanneer er sociale oproer zou komen rond een onduidelijke uitslag, mogen we ons aan een flinke beurscrash verwachten. Een duidelijke overwinning van Trump kan dan leiden tot een nieuwe novemberrally. Het is momenteel een dubbeltje op zijn kant.