Beursanalyse 23/11/2019

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

 

DE HERFSTRALLY BLIJFT AANHOUDEN : STEEDS MAAR NIEUWE RECORDS!

We kunnen de meeste commentaren van 9 nov bijna ongewijzigd behouden : “Alle Amerikaanse beursindexen scoren nieuwe recordhoogtes en ook in Europa gaan ze flink hoger. Het uitzicht op een eerste partieel handelsakkoord tussen de VS en China brengt een euforisch gevoel op de beursvloer”.

  • Op de SPX500-grafiek zien we op 28 oktober een opwaartse doorbraak, gevolgd door een resem nieuwe recorddagen. Dit bewijst nogmaals de enorme veerkracht van de Amerikaanse aandelen, ondanks de “parfum van recessie” die er de hele zomer overal rondhing.
  • We geloven dat de stijgtrend op langere termijn behouden blijft, omdat de Amerikaanse economie verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers (laagste in 50 jaar!), zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De Federal Reserve hielp hieraan mede door de “overnight”-rente voor een 3de keer te verlagen, in navolging van de nul-rente in Europa.
  • De geopolitieke spanning in het Midden-Oosten is niet van aard om onrust te verwekken in de energiesector.
  • De Brexit-perikelen naderen een ontknoping die niemand kan voorspellen, maar met weinig invloed op de Amerikaanse beurs.
  • De VS-LT-rente is sedert begin oktober langzaam gaan opklimmen en nadert de psychologische 2%-lijn. We volgen aandachtig deze ongewenste evolutie : de rente vormt duidelijk een stijgdriehoek met een eventueel uitzicht op een opwaartse doorbraak, eventueel doorheen het 2% niveau  (zie domein5-Obligaties hieronder). Het lijkt anderzijds wel logisch dat bij verbeterde internationale economische vooruitzichten de rente en de valuta wat versterken. Hogere rente is geen goed nieuws voor de groeilanden en de edelmetalen.

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

Vorige commentaar 9/11  is nog altijd geldig : “Sedert juli waren we in een jojo-beurs terecht gekomen door de wisselende onzekerheid rond de komende VS-China-tariefonderhandelingen.”

De hervatting van de tariefonderhandelingen op 10 okt gaf weer hoop en het uitzicht op een naderend akkoord zorgt nu helemaal voor een euforische herfstrally die nieuwe beursrecords oplevert.

ETF’s : heel wat sectoren halen 10% winst op één maand tijd. De voornaamste winnaars zijn : de biotech, de informatietechnologie, de innovatietechnieken, de cyber-security, de internetsector en dedefensie sector.

Aandelen :  .

Advies : sedert 10 okt is er een duidelijk instap-signaal voor de meeste sectoren. De VIX=beursangst) dook daar toen definitief onder 15-lijn, momenteel zelfs onder de 12 !!!).

 

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

De edelmetalen : Goud (-5%) en Zilver (-15%)  zakken logischerwijze door de sterke stijging van de aandelen en de kleine stijging van de LT-rente.

Daarom zakken ook de meeste goud- en zilvermijnen 15 à 20% in de voorbije maand. De gerelateerde ETF’s beperken wel hun daling tot 10% percent. 

De industriële grondstoffen Door het uitzicht op een betere wereldhandel dank zij een mogelijk tarievenakkoord, hadden de industriële grondstoffen sedert half oktober duidelijk hun elan terug gevonden, maar moeten daarna toch enkele percenten inboeten, met uitzondering van het staal SLX.

Het waterstof bedrijf APD (zie grafiek boven) kent een duidelijke revival met een stijging van 10% op 4 weken tijd.  

Domein3 : Energie : Olie en gas

Olie : De Amerikaanse olieprijs blijft al enkele maanden rond de 55$ bewegen. Sedert de heropleving – begin oktober – van de beursindexen steeg de olieprijs met 10% uit een dieptepunt tot 57$. De geo-politieke spanningen in het Midden-Oosten lijken niet voldoende sterk om een impact te hebben op de olieprijs. Een instap is niet echt aan te bevelen.

 

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”, waarvan er momenteel te veel van geproduceerd wordt. De gasprijs is half oktober 20% gestegen, maar is nu terug duidelijk over zijn top heen. Door de hoge stocks is de kans klein dat de gasprijs nog flink doorstijgt met de winterperiode. We volgen (afwachtend) op.

Zon-energie : sector-ETF was sedert april al 30% gestegen, maar heeft nu al sedert half september 15% kwijtgespeeld.

Domein4a : Landbouw

Alleen de koffie trekt de aandacht met een 20%-stijging, waardoor de weerstandslijn op 114$/ton wordt doorbroken.  Alle andere landbouwgrondstoffen tonen weinig enthousiasme.    

Domein4b : Cannabis

Alle grotere aandelen én ook de cannabis-ETF zitten al maandenlang in een niet-te-stuiten daaltrend. Er is te veel kapitaal geïnvesteerd in de meeste grote cannabis bedrijven en dat lijkt nu niet voldoende rendement te geven. Alleen nieuwe wetgeving omtrent liberaler gebruik kan nog kering brengen. “Afblijven” is het momenteel het advies.

Een belangrijke speler probeert zijn nu weerstandslijn van de M50 te breken, maar slaagt er nog niet in. We volgen nauw op.

 

Domein5 : Obligaties

De ETF op de “10jaar Am Treasury Bond” zakte sedert nov  7% omwille van de LT-rente-stijging van 1.50% naar 1.90%. Trump wil nochtans de rente liever doen dalen om de economie nog meer te activeren. Nu staat de Amerikaanse rente 2% hoger dan de Europese. Er is overal sedert korte tijd een neiging naar iets hogere rente, ook in Europa. 

Door de goede rendementen in het aandelendomein, halen de investeerders hun geld uit het niets-rentende obligatiedomein.De verkoop van obligaties doet de obligatiekoersen zakken en de rente stijgen. Het is voorlopig afwachten of die trend zich echt zou doorzetten. Dat zou uiteindelijk – op langere termijn – een remmend effect op de beurzen kunnen geven.

Het is misschien beter om ons niet te riskeren met de obligaties op dit kritieke moment, waar het snel beide kanten uit kan. 

Domein6 : Valuta

De pink-tracker op de bitcoin zette begin juli nog een top neer van 200% tov 1 april. Momenteel dippen we sedertdien al bijna 45%. In juli vormde zich een “daaldriehoek”, waarna een neerwaartse doorbraak volgde tot op de sterke 8000-steun. Nu is de bitcoin ook door die steun gevallen… Gevaarlijk spul!

Domein7 : Groeilanden

De groeilanden volgen de Westerse beurzen in een eigen (niet zo rechtlijnige) najaars-rally. De hoop op een globaal handelsakkoord moedigt ook de verbetering van de beursituatie aan in de lage-loon-landen. Rusland, China en India hebben in november allen wat van hun stijgkracht verloren.

Turkije blijft het wel goed doen.

De beursindexen in de VS doen het beter dan de groeilanden

Domein8 : VIX

De VIX =beursangst) zakt tot onder 12-lijn, dus heel diep in het “rustige investeringsgebied” onder de 15-lijn. 

De VIX-ETF realiseert sedert 10 okt (=instapmoment = startdatum van de tariefonderhandelingen) een winst van 32%.  “Shorten met de VIX-ETF” blijft met zekerheid veruit de meest rendabele investering!