Beursanalyse 10/03/2020

BEURSANALYSE : Wat stuurt momenteel de trend?

De beurswereld davert op zijn grondvesten… : alle “drivers” zoals de dollar, de VIX en de rente gaan extreem bewegen!
 • Op de SPX500-grafiek hierboven zien we hoe het Corona-virus de “super-oktober-rally” helemaal ombuigt naar een dramatische crash op “zwarte maandag 9 maart”.
 • Situatie : De hoofdindexen zijn op 12 beursdagen zowat 20% gecrasht sedert 21 februari en de SPX500 zit al 10% onder zijn 200-daagse.
 • De hoofdoorzaak is de vrees dat door logistieke belemmering de economische activiteit wereldwijd dreigt te vertragen, waardoor de kans vergroot dat we in een wereldrecessie terechtkomen. Hier bovenop heeft zich in de voorbije weekend van 7-8 maart nog een olie-crisis ontwikkeld, waardoor ook de olieprijs in één klap onvoorzien daalde met zowat 30% tot op het niveau van 30$ per vat.
 • Alle beleggers vluchten van de aandelen naar de obligaties, die op hun beurt krachtig pieken met 25% waarde-winst. Hierdoor daalt de langetermijnrente echter van 1.7% naar 0.50%, de snelste daling ooit van de Amerikaanse 10jarige Treasury Bond. Na aftrek van 2% inflatie komen nu ook de Amerikaanse obligatie-beleggers zwaar in het negatieve opbrengst-gebied terecht.
 • Door het weinig aantrekkelijke rendement van de obligaties is de kans groot dat vele beleggers nu in de edelmetalen gaan investeren om hun kapitaalwaarde te beschermen. Het goud staat momenteel in $ ook op zijn hoogste waarde sedert 7 jaar. Hierdoor krijgen de edelmetalen en de goudmijnen de wind in de zeilen. Dit alles geeft mooie vooruitzichten.

Wat zijn de mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst?

Heel negatief :

De Corona-commotie zet zich verder door, waardoor de logistieke keten wereldwijd zwaar wordt belemmerd. Dit kan aanleiding geven tot een daling van de wereldgroei met enkele percenten, waardoor we wereldwijd in een diepe recessie terecht komen. Dit zou zelfs kunnen leiden tot een financiële crisis, voornamelijk in Europa.

Deze situatie zou 2 à 3 jaar kunnen blijven drukken op de beurswereld.

Heel positief :

De kans dat dit horror-scenario zich doorzet is vrij klein, omdat de Fed rechtstreeks zal ingrijpen om de Amerikaanse beurswereld te redden, waardoor ook de rest terug omhoog volgt.

Dit gebeurt door de “Plunge Protection Team”. Dit is het hoogste “financieel” orgaan (=4 hoogste financiële gezagdragers) in de VS, dat zelfs boven de president staat. Het werd in het leven geroepen door Reagan om te verhinderen dat zich nogmaals een “black monday” zou voordoen zoals op 19 okt 1987, toen de beursindexen 19% crashsten in één dagsessie. Meer over de PTT in de komende werkvergaderingen!

De PPT heeft al telkens ingegrepen wanneer de nood dreigde : vb in aug 2015, jan 2016 en jan 2019 om telkens op enkele weken tijd de beursindexen – met een enorme kapitaalkracht – zo’n 10 à 15% omhoog “te kopen” via speciale hedge-funds.

De voorwaarden hiertoe zijn nu terug bijna vervuld : de indexen zijn 20% gezakt en we zitten al meer dan 10% onder de 200-daagse. De ingreep heeft meestal plaats wanneer de indexen aan hun 2de daalcascade beginnen. Die is momenteel in volle ontwikkeling.Een klein positief “event” is voldoende om de “reddingsoperatie” te ontketenen.

Ik geloof sterk in het 2de (positieve) scenario. Het “positieve event” is misschien het feit dat de Corona-impact in China al flink afneemt en dat de productie-activiteit zich herstelt. Zo komt de logistieke bevoorrading van het Westen al minder in het gedrang.

Wanneer de PTT op zo’n moment zijn “salvo’s” afvuurt dan ontstaat er weer hoop bij de investeerders en probeert iedereen te profiteren om prachtige aandelen aan spotprijzen op te kopen.

 • Hopelijk kunnen we deze week al de eerste tekenen van heropleving meemaken?

We blijven geloven in de Amerikaanse economie, die verder gestuwd wordt door de algemene tendens van lage werkloosheidscijfers (laagste in 50 jaar!), zeer lage rente, lage belastingen en matige inflatie. De veerkracht van de Amerikaanse aandelen is enorm groot.

Het plotse ontstaan van een diepe olie-crisis :

Het akkoord tussen de OPEC en Rusland om de olieproductie te beperken liep onlangs af en dient vernieuwd te worden, vooral omdat de prijs van de olie al zakte door de gekrompen wereldwijde trafiek. De Russen willen echt vrij zijn in hun handelen  en weigeren verder hun productie in te krimpen. Het is de bedoeling om de prijzen zo laag te houden dat vele – vooral Amerikaanse – producenten niet meer rendabel kunnen produceren. Als de Araben ook de kraan weer opendraaien zou het wel eens catastrofaal kunnen uitdraaien in de oliesector.

Zo’n dramatische crash van 30% op één dag is nog nooit voorgekomen. Als een olieprijs van om en bij 30$ per vat lang stand houdt, is dit dodelijk voor vele producenten in de wereld. Wat worden de gevolgen voor het al zo zwaar getroffen Iran?

 • Europa is volledig in de ban van het Corona-virus. De impact op het economische en sociale leven is groot. De economische groei was al tot het vriespunt gezakt en dreigt nu in een recessie-fase terecht te komen. Anderzijds blijven er niet veel bijkomende mogelijkheden tot stimulering over, nu de rente al lang ook “onder nul” noteert. Of de “European green deal” van Ursula von der Leien daar iets zal aan verbeteren valt ook sterk te betwijfelen.
 • Europa staat nu voor lange onderhandelingen met het VK om tot een nieuw en werkbaar handelsakkoord te komen. We moeten ook rekening houden dat Turkije Europa aardig kan afdreigen met een migratiegolf. In veel Europese landen heerst ook duidelijk sociale onrust.
  • De VS-LT-rente zakt sedert eind januari uit het horizontaal kanaal tussen 1.70% en 1.95%, en zakte in de laatste week van 1.50% – een psychologische lijn – naar 0.50%. Dit is wel een positief element als motor van de huidige economie.
  • Het welslagen van de China-VS tariefonderhandelingen liet in januari terug de dominantie van de dollar zien. Maar toen de Corona-virus wereldwijd toesloeg nam de Fed toch een te voorbarige beslissing : een onvoorbereide  en onvoorziene verlaging van de KT-rente met 0.50% deed de beleggers in Wall Street in paniek slaan. De dollar kelderde meteen ook met 4 à 5%. Aangezien de olie ook ineen stortte worden ook hier minder dollars gevraagd in de transacties en dat bevordert ook de neergang van het groene biljet. Een verdere lichte daling is dus niet uitgesloten. De daling van de dollar heeft op zijn beurt de andere wereldmunten omhoog gestuwd. De Euro won daardoor 6%, wat dan weer nadelig is voor onze Europese export.
 • GOUD: de GOUDPRIJS is op 18 feb voor het eerst echt doorheen de psychologische grens van 1600-lijn geknald en blijft stabiel, ondanks de verzwakte dollar!

  • We bekijken meestal het goud vanuit het dollar-standpunt. Om een juist beeld van de goudprijs-evolutie te krijgen  moeten we als Europeaan de waarde echter uitdrukken in EURO. Zo zien we dat er momenteel heel straffe dingen gebeuren :
  1. Het goud staat nu sinds enkele tijd (in €) hoger dan de top van eind 2012. Toen blijven we onder de 1400€ per ounce en nu noteren we mooi erboven met 1460€. Een kilo goud kost nu – na de versterking van de euro – zo’n 47300€ bij aankoop, in december was dat nog minder dan 43000.
  2. De andere grote verandering is de vaststelling dat het goud nu als “toevlucht” reageert en niet meer als “grondstof”: als de beursindex zakt stijgt het goud. Tot begin vorig jaar was dat anders : als de beurs daalde reageerde het goud eerder als “grondstof” en zakte eerder mee met de beurs (zie crash van 2008).
  3. Ken jij nog veel andere “betrouwbare” beleggingswaarden die vijf maal in waarde toenamen sedert 2000?-

BEURSANALYSE VAN DE 8 VCIB-INVESTERINGSDOMEINEN

Domein1 : Indexen, sectoren en aandelen

De Covid-19-virus-dreiging en de oliecrisis hebben de indexen en alle sectoren doen kelderen.

Een “dead cat bounce” is nu volop in de maak, na de dramatische 2de cascade, die zich gisteren had ingezet.

We geloven niet in een verdere daling en kijken uit naar het signaal van de Methodiek om “long” te gaan met aandelen en ETF’s, maar daarvoor moeten de meeste RSI(5) nog van onder de 30 klimmen naar de 70 toe. Maar als er een ommekeer komt, kan het rap gaan!

In de loop van de week zullen we dagelijks “screenen” en van bij de eerste mogelijkheid al de interessante aandelen en trackers selecteren.

Domein2 : Grondstoffen, Metalen, edelmetalen en goudmijnen

De edelmetalen : Dit blijft een interessante sector die weinig hinder ondervindt van de huidige crisissen. Zilver en goud hebben in de laatste week een lichte stijgtrend getoond. De ETF’s van de zilvermijnen  en goudmijnen consolideren maar sommige mijnen doen het goed in de laatste week :

De industriële grondstoffen : hier zien we rampzalige dalingen in de laatste week : Alu , Staal  en koper zakken, samen met uranium en Lithium .

Het Amerikaanse waterstofbedrijf  en het Zweedse moesten zoals alle bedrijven heel wat inleveren, maar springen terug snel op vandaag.

Domein3 : Energie : Olie en gas

Olie : De Amerikaanse olieprijs bleef vorig jaar enkele maanden rond de 52$ bewegen maar was sedert begin oktober 2019 opgeklommen naar 64$, in laatste instantie door de Iran-kwestie. Toen de lont daar uit dat kruitvat was zakte de olieprijs helemaal terug naar die oude steun van 52$.

De olie-oorlog tussen Rusland en de rest van de OPEC ontketende een dramatische val van de olieprijs met 30% tot niveau 30$ per vat.

Vandaag zien we al een rebound van 6% in de futures.

Het wordt voor heel wat bedrijven een hachelijke situatie om rendabel te blijven met zulke historisch lage prijzen.

Gas : schaliegas blijft een “volatiel goedje”, waarvan er momenteel te veel van geproduceerd wordt. De gasprijs was half oktober 2020 met 20% gestegen, maar is nu al helemaal teruggezakt tot zelfs een historisch dieptepunt van 1.80$.  Door de hoge stocks en het nogal matige winterklimaat in de VS is de kans klein dat de gasprijs opnieuw flink doorstijgt.

Zon-energie : sector-ETF  zakte door de correctie ook meer dan 20% tov zijn laatste hoogste top half feb.

Domein4a : Landbouw

De landbouwprijzen kregen ook zware klappen door de crisis.

Domein4b : Cannabis

De hele cannabis-sector blijft maar kelderen.

Domein5 : Obligaties

De ETF’s op de “10jaar Am Treasury Bond”  waren met +15% en +12% de toppers van de week. De obligaties zijn sterk bevraagd, omwille van de crashende aandelenhandel.

Domein6 : Valuta

De tracker op de bitcoin moest 30% inleveren sedert zijn laatste top, midden februari.

Domein7 : Groeilanden

In de bovenstaande grafiek vergelijken we de beursbewegingen van de Shangai-beurs (rode lijn)  en de SP500 (blauwe lijn) vanaf begin oktober. We zien dat de SP500 over die periode het minder goed doet dan China op vandaag. Wat speciaal opvalt is het feit dat China steeg sedert 21 jan en de VS zwaar zakte. De daling in China had vooraf plaats van 14 jan tot 21 jan.

We kunnen besluiten dat China al uit de problemen lijkt (Xi Jinping bezocht al Wuhan) en dat de VS er nu diep in zit. Hopelijk is dit de grafiek die hoop kan brengen voor de markten of zijn hun ogen toch nog vol met virussen???

 Alle groeilanden kraken onder de huidige virus- en oliecrisis.

Domein8 : VIX

De VIX (=beursangst) is op 21 feb begonnen aan een uitzonderlijke stijg-rally van op niveau 16 naar 62 omwille van de virus-commotie en daarop de olie-crisis.

De VIX-tracker volgde de VIX-futures in een adequate stijging en realiseerde een enorme performance : +158% winst in 12 beursdagen!

Waarschijnlijk is de grootste stijging van de “beursangst” voorbij en mogen we ons al klaar maken voor de “grote afdaling”. Dit zal ons terug de kans geven om nogmaals een hoge winst te realiseren, zij het dan over een ietwat langere periode, want de “angst” keert altijd – bij definitie – naar de lage niveaus terug.

De VIX-ETF bewijst eens te meer dat hij het “goudhaantje” van de club is!