Het “VIX-Project 2019”.

Welk rendement haalt ons "VIX-Project 2019" tot op vandaag?

Na een grondige studie in het jaar 2018 – en ook van de jaren vooraf al –  bleek dat 1 beleggingswaarde het leeuwenaandeel van het rendement realiseerde in de clubportefeuille. 

Het VCIB heeft doorheen de jaren een bijzondere expertise opgebouwd over de werking van de Volatiliteit op de SPX500, of ook VIX genoemd. Die kennis wordt gedoceerd in een speciale VIX-cursus-dag, die facultatief is voor de volwaardige clubleden (zie pagina “Opleidingen”)

Back-testing over de laatste 4 jaar toonde aan dat de toepassing van de aangepaste Methodiek op die specifieke VIX-ETF (uitgegeven door de Credit-Suisse) een vrij stabiel jaarresultaat opleverde dat telkens de 100% benaderde. De resultaten bedroegen in 2015 82%, in 2016 136%, in 2017 93% en in 2018 151%.

De normale eerste reactie als je dergelijke rendementen ziet is er één van ongeloof : dat is onmogelijk! Diepere studie toont echter aan dat de VIX-ETF’s gebaseerd zijn op waarden die doorheen het jaar “grote bewegingen” (= trends opwaarts en neerwaarts)  uitvoeren. Deze “trackers” hebben daarbovenop nogmaals een interne hefboom van minstens 4. Uitzonderlijke goede aandelen kunnen ook 25% per jaar halen. Indien die ook een interne hefboom hadden van 4, dan is 100% ook bereikbaar. Het enige verschil is dat om het welk uitzonderlijk aandeel dit geen jaren na elkaar kan realiseren. De Volatiliteit wel, omdat die nu éénmaal de “beweeglijkheid” zelf is. 

Na vele testen hebben we de performante VCIB-Methodiek – via aanpassing van de parameters in de indicatoren – “sneller” gemaakt, zodat we dat “wilde VIX-paard binnen de teugels kunnen houden”!

Wij zijn daar zeker niet alleen in, want dagelijks worden op de beursvloer minstens 80 miljoen VIX-ETF’s verhandeld. 

In 2019 hebben we dan ook een apart VIX-project opgezet om die studie in de praktijk om te zetten.

Hieronder kan je volgen hoe dit jaar het rendement evolueert doorheen 2019 tot op heden.

 

Dit jaar kende een moeilijke periode (van maart tot eind mei) met zwakke trendbeweging voor de VIX, maar uiteindelijk komt altijd een goed moment voor de volatiliteit, hetzij opwaarts, hetzij neerwaarts. De zelfde VIX-ETF wordt continuerend ingezet, met afwisselende “long” en “short” posities. Sedert 1 jan halen we begin oktober ondertussen al 38%, ondanks de bijzondere korte trends op het einde van augustus, die verlieslatend waren. Indien we dit extrapoleren, behoort een 50% rendement voor dit jaar terug tot de mogelijkheden. Hieronder ziet u de jaargrafiek van die VIX-ETF. U merkt de 21 trades over 9 maanden of gemiddeld 2 trades per maand. Er waren 12 verlieslatende “trades”, die gecontroleerd “klein” worden gehouden (<5%), maar 9 winstgevende “trades” konden maximaal “groot” uitgroeien tot een schitterend resultaat. Het beleggen met de VIX-ETF wordt vanaf november “computer-geautomatiseerd” via een algoritme door de VCIB-Methodiek gestuurd.

De VIX-Methodiek geeft telkens een grafisch signaal – gegenereerd door 3 verschillende indicatoren – wanneer het optimale moment van aan- of verkoop zich voordoet. De clubleden ontvangen dagelijks een email met de boodschap “behouden, verkopen of aankopen” en kunnen dus perfect de Methodiek toepassen in hun eigen portefeuille.