Werking en structuur

De huidige opbrengst van spaarboekjes en liquide geldmiddelen is in de klassieke spaarformules bij de banken zo tergend laag – door de inflatie zelfs negatief -, dat iedereen zoekt om op andere manieren meer opbrengst uit zijn spaarkapitaal te verwerven.

Hoger rendement -zoals bij beleggen in aandelen- houdt meestal ook meer risico in. Het doel van het oprichten van deze investmentclubs is juist het risico voor de particulier bij het individuele beleggen in aandelen tot een uiterste minimum te leren beperken. De technologische vooruitgang en het internet zijn grote medestanders geworden voor de kleine belegger in zijn zoektocht naar een hoger kapitaalsrendement.

Vijf grote veranderingen sedert begin 2000 hebben een revolutie te weeg gebracht in de beleggerswereld :

  • In tegenstelling met enkele jaren geleden kan elke belegger vandaag, dank zij de nieuwste informatie-technologie, beschikken over een ongelooflijke hoeveelheid basisinformatie over de beursgenoteerde bedrijven en grondstoffen. Tientallen links naar advies- en beleggingsinstanties laten toe een zeer brede kijk te krijgen op de te volgen aandelen.
  • Intrede van de ETF’s (ook “trackers” genoemd) : deze moderne beleggingsinstrumenten combineren alle voordelen van de klassieke beleggingsfondsen (spreiding, sectorgerichtheid en flexibiliteit) met de voordelen van aandelen (dag-continue verhandeling op de beurs, lage beurskosten, flexibiliteit, hoog-rendement). De belegger schakelt hiermede ook de kostelijke bemiddeling van aandelenfondsen door de grootbanken uit! De “short-trackers” binnen de ETF-families laten ook toe om ook bij dalende beurs prachtige  prachtige winst binnen te halen.
  • Verschillende online-beleggingsbanken bieden een zeer uitgebreid instrumentarium aan voor de uitbouw en opvolging van een eigen aandelen-portfolio. Zo wordt aankopen en verkopen van aandelen en grondstoffen herleidt tot enkele drukken op de toetsen van de thuis-PC. U ziet dagelijks het rendement van uw belegging en u hoeft geen slapeloze nachten meer omdat uw geld in geen ondoorzichtige “black-box”-systemen zit van afstandelijke financiële instellingen. U kunt onmiddellijk ingrijpen wanneer de belegging de verkeerde kant uitgaat.
  • de verhandelingen op de beurs kunt u nu bij de online-brokers tot tienmaal goedkoper uitvoeren dan vroeger bij de grootbanken. Tijdig in- en uitstappen – bijna zonder kosten – is een nieuw “instrument van flexibiliteit” dat de particuliere belegger nu ter beschikking staat. Dank zij specifieke instrumenten zoals CFD’s (Contract for Difference) kunt u ook de dure beurstaksen vermijden. ETF’s vielen bv. door hun vorm  buiten de eerdere speculatietaks. Zo vermijdt u – volkomen legaal – vele vormen van taxatie!
  • in de tweede helft van 2017 heeft de club zich ook toegespitst op de studie van de crypto-valuta. Enerzijds wordt gebruik gemaakt van het enorm groeipotentiaal van deze specifieke beleggingswaarden, maar anderzijds geldt hier ook een heel voorzichtige benadering, om het mogelijke risico te beperken. De VCIB-Methodiek is hier perfect toepasbaar niet alleen om de verliesgang  scherp af te blokken, maar ook om telkens de heel mooie winstrally’s te verzilveren.

Bij beleggen is het belangrijkste het bijzonder snel inspelen op pas gebeurde of aankomende veranderingen van de koers. De juiste beslissing nemen aan de hand van die grote hoeveelheid informatie is vandaag de kern van beleggen. Beleggen is niet meer “spelen op de beurs” of “een gokje wagen”; het is een zuivere beheerstechniek geworden, een echte “decision-making” : genoeg fundamentele informatie verzamelen om daarna, aan de hand van systeemsignalen, op het beste ogenblik kopen en verkopen.

Het persoonlijk beheer van een overzichtelijke portfolio van een 10-tal aandelen of enkele ETF’s (internationaal strategisch gespreid over de meest rendabele sectoren) is voor de meeste online-beleggers heel goed haalbaar.

Wanneer U er echter alleen voor staat, kunnen irrationele, emotionele of impulsreacties U vroeg of laat parten spelen. Wanneer u in groepsverband werkt staat u er nooit alleen voor om uw beslissingen te nemen : het wordt zelfs bijzonder comfortabel wanneer u met alle vragen of onzekerheden steeds terecht kunt bij een groep van geïnformeerde en geïnteresseerde vrienden. 

Door de jaren heen zijn we uiteindelijk gekomen tot 8 veschillende beleggingsdomeinen (zie pagina “De VCIB-Methodiek”). Elk van de 8 domeinen wordt beheerd door een gekozen “domeinchef” die met zijn “crew” een studiegroep vormt om de nodige verklaringen te vinden bij elke nieuw ontstane trend, “long” of “short”. Hij volgt de “trackers” op van zijn domein en informeert het “executief comité”(EC) wanneer zich een “ideale instap” of een “uitstap volgens de regels” voordoet. Het EC bestaat uit de voorzitter en 2 gekozen Methodiek-specialisten, die de beurshandelingen uitvoeren in de clubportefeuille. In elke maandelijkse provinciale werkvergadering worden de portefeuillehandelingen gecontroleerd en geanalyseerd (zie VCIB-organigram hieronder).

Uit de groep van de volwaardige leden wordt het “dagelijks bestuur” gekozen : de voorzitter en de vice-voorzitter-controller. Elke provincie heeft een gekozen voorzitter (met secretaris). Deze 8 leden vormen het overkoepelend “VCIB-bestuur”.

Het VCIB verstrekt geen beleggingsadvies of doet niet aan vermogensbeheer.

Het VCIB is een netwerk van meerdere beleggingsclubs die hun besluiten van de werkvergaderingen uitwisselen en doorgeven (binnen de werkvergaderingen of via de clubwebsite). Zo kan elk lid – binnen de clubstructuur – steunen op de conclusies van meer dan honderd andere clubbeleggers om zijn eigen visie en opinie te vormen om de clubgelden op de meest rendabele wijze te beleggen. Dit gezamenlijk beleggen van clubgelden in beursaandelen moet gezien worden als een ernstige en praktische oefening om de methodiek van het specifieke trendbeleggen zo goed mogelijk aan te leren.

Binnen de clubwerking beperken de beleggingsactiviteiten zich uitsluitend tot het beleggen van de clubgelden.

Eén van de hoofddoelen is de leden de nodige technieken aan te leren om bij het beursbeleggen de mogelijke risico’s sterk te beperken. Wanneer de leden met die verworven deskundigheid zelf ook hun persoonlijke portefeuille beheren dan valt die activiteit onder hun eigen verantwoordelijkheid binnen hun persoonlijke privaatsfeer en volledig buiten de clubwerking van het VCIB.   

In de VCIB-“online-beleggers”-club komen zowel de meer ervaren belegger als de geïnteresseerde starter volledig aan hun trekken…

De werkvergaderingen

De meetings voor de “actieve leden” gaan – per provincie – door in :

  • West-Vlaanderen : in de multimedia-zaal van bistro “Oud Cortryck” Wijngaardstraat 1 te 8500 Kortrijk 
  • Oost-Vlaanderen : in de zaal van restaurant “‘ Boerenhof”, Gentstraat 2, 9041 Oostakker  ( www.boerenhof.be)
  • Antwerpen : in de conferentiezaal van de Royal Beerschot Hockey en Tennisclub, Groeningenlei 62 te 2550 Kontich(www.beerschot.org)
  • Limburg : in de conferentiezaal van café-restaurant “Truck Stop 26bis” , Industrieweg 15 te 3550 Zolder (www.securetruckstop.eu) zie 26bis
  • Vlaams-Branbant : in de feestzaal van “In den bloeyenden Wijngaerdt” , Markt 14 te Asse (www.denbloeyenden.be)

De vergaderruimtes beschikken over projectiemogelijkheden en internetaansluitingen. Een effectieve informatie- en adviesuitwisseling noodzaken om één à tweemaal per maand deel te nemen aan de tafeldiscussies en de interactieve werkvoordrachten. De werkvergaderingen zijn momenteel ingepland als volgt :

Groep Kuurne Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen 1ste donderdag van de maand 19.00u
Groep Gent Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen 4de of laatste donderdag avond 19.15u
Groep Antwerpen Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen 2de maandagavond 19.00u
Groep Hasselt Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen 3de  maandagavond 19.00u
Groep Brussel Groepsportefolio en individueel termijnbeleggen 4de dinsdag avond 19.30u

Iedereen komt met zijn vragen aan bod in de interactieve werkvergadering.

De opleidingscursussen worden “begrijpelijk en praktijkgericht” gedoceerd.

De deelnemers per groep worden beperkt tot max 15 à 20 personen om een vlotte besluitvorming toe te laten.
De werkvergadering gaat steeds gepaard met een lichte “vrienden-maaltijd”. 
Kostprijs 15.00€ all-in voor web-leden / 25.00€ voor belangstellenden (snackmaaltijd met niet-alcoholische drank en het gebruik van de multimediazaal met projectie en internetaansluiting inbegrepen)
Duurtijd : 3u en 15min (maaltijd= 15 min)